PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praxe průběžná I (UČDJ) - ABO900211
Anglický název: Internship
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (21.02.2023)
Smyslem pedagogické praxe je, aby si studenti v reálných podmínkách ověřili své znalosti, které nabyli při didaktických seminářích a při seminářích s výukou dětí a mládeže souvisejících. <br>
Studenti se účastní náslechů u svého fakultního učitele a následně samostatně učí.<br>
<br>
Pod vedením mentora reflektují své působení na pedagogické praxi. Na oboru UČDJ může být tato praxe spojena s výukou zahraničních studentů na FF UK.
Podmínkou udělení atestace je pozitivní hodnocení studenta mentorem a schopnost sebereflexe v průběhu rozhovoru s metodickým vedoucím.<br>
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK