PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Miloš Marten – válečná léta jeho dráhy - ABO900201
Anglický název: Miloš Marten – his career during the war years
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Michal Topor, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michal Topor, Ph.D. (01.02.2017)

Seminář bude soustředěn k průzkumu Martenovy (tvůrčí) existence v letech 1914–1917, v čase války, této uložené, nicméně M. akceptované zkoušky dotavadního „habitu“ jakožto – řečeno a myšleno s Pierrem Bourdieuem – určitého osvojeného orientujícího „(…) systému preferencí, principů vidění a třídění (…)“. Pozornost bude – na pozadí takto zaměřeného biografického tázání – věnována M. válečným, sebe-revidujícím, resp. (doslova) sebe-přepisujícím počinům a více či méně uskutečněným projektům: reedicím starších textů (esejí v triptychu Akord /Mácha, Zeyer, Březina, 1916/, prozaického Cyklu rozkoše a smrti /knižně až 1925/), dále dialogu Nad městem (1917), vizím Akordu II (Neruda, Sabina, Sv. Čech…), časopisu „Tribuna“ ad. Podstatnou složkou společné práce bude důkladné studium dochovaných rukopisných celků/fragmentů a dalšího archivního materiálu (deníků, zápisníků, korespondence /zejm. s Annou Kopalovou-Šebestovou, resp. s Ot. Březinou, Ant. Mackem, R. Jesenskou, E. Pacovským, Z. Braunerovou/), jejím průběžným těžištěm pak debata o možné formě zpřístupnění těch Martenových textů z této doby, jež byly svého času a dosud publikovány jen zčásti (pasáží „cyklu“ Trojan, „románu“ Zimní slunovrat) či vůbec, a příprava takové edice.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Topor, Ph.D. (02.02.2017)

Spolehlivost v podílu na společné práci, včetně jeho průběžně prezentace v rámci semináře.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michal Topor, Ph.D. (01.02.2017)

PRAMENY/LITERATURA

 

I

 

LA PNP

 

f. Miloš Marten, Zdenka Braunerová, Emil Pacovský, Růžena Jesenská, Otokar Březina

 

 

 

II [chronologicky]

 

Marten, Miloš: Otokar Březina. Essay. Královské Vinohrady, Symposion 1903 [http://kramerius4.nkp.cz].

 

Marten, Miloš: Cyklus rozkoše a smrti [Mimo dobro a zlo; V aleji; Půlnoční dítě; Spolu kosmem; Irena; Erotikon]. Praha, Bedřich Kočí 1907 [http://kramerius4.nkp.cz].

 

Marten, Miloš: Dravci. Tři novelly [Raněná amazonka; Fons amoris; Dravci]. Praha, F. Hovorka 1913.

 

*

 

Marten, Miloš: Rema. Skizza k románu. Topičův sborník 1, 1913/1914, č. 8, květen 1914, s. 358–363.

 

Marten, Miloš: Ravenna. Kalendář paní a dívek českých na rok 1915, 28, [konec roku 1914], s. 26–34.

 

Marten, Miloš: Sokyně (Skizza k románu „Zimní slunovrat“). Lumír 43, 1915, č. 2, 29. 1., s. 53–58.

 

Marten, Miloš: Vzpoura. Novella. Topičův sborník 2, 1915, č. 6, 5. 3., s. 245–263.

 

Marten, Miloš: Otokar Březina. Essay. Květy 37, 1915/1916, č. 1, s. 107–116, č. 2, s. 223–242 [deklarováno jako nová verze starší eseje; separát /Praha, vl. nákl 1915/ též ve f. Otokar Březina].

 

Marten, Miloš: Akord. Mácha – Zeyer – Březina. Essaie. Praha, Bedřich Kočí 1916 (edice Umělecké snahy, výtvarná výprava: Zdenka Braunerová) [http://kramerius4.nkp.cz].

 

Marten, Miloš: Nad městem. Dialog. Praha, Ludvík Bradáč 1917 (výtvarná výprava: Zdenka Braunerová) [http://kramerius4.nkp.cz].

 

Marten, Miloš: Les. Z cyklu Trojan. Část skizzy k první novelle. Stroj. Fragment. Topičův sborník 5, 1917/1918, č. 2, 2. 11. 1917, s. 67–70 [rkp. Lesa též ve fondu Jaromír Borecký, LA PNP]

 

Marten, Miloš: Předmluva autora k novému vydání, psaná v roce světové války MCMXVII. In týž: Cyklus rozkoše a smrti. Novelly. Praha, Ladislav Kuncíř 1925 (Dílo Miloše Martena, sv. 2, výtvarně vypravila Zdenka Braunerová), s. 9–13 [s přípisem: „V Uhrách, v lednu 1917“].

 

Marten, Miloš: Několik listů z válečného roku 1915, [ed. Anna Martenová]. Litomyšl, Josef Portman 1932 (výtvarně vypravila Zdenka Braunerová, vydáno 30 výtisků) [NL].

 

 

 

III [chronologicky]

 

Weiner, Richard [rd.]: Z knihkupectví, z dílen, z divadel. Lidové noviny 24, 1916, č. 86, 28. 3., s. 2–3.

 

Vodák, Jindřich [jv.]: [Miloš Marten: Akord]. Lidové noviny 24, 1916, č. 129, 11. 5., s. 1–2.

 

Winter, Gustav [-t.]: [Miloš Marten: Akord]. Právo lidu 25, 1916, č. 153, 4. 6.

 

Veselý, Antonín [A. V.]: [Miloš Marten: Akord]. Národní listy 56, 1916, č. 223, 13. 8., s. 9.

 

Novák, Arne [A. N.]: [Miloš Marten: Akord]. Lumír 44, 1916, č. 10, 22. 9., s. 474–476.

 

Borecký, Jaromír [J. B.]: [Miloš Marten: Akord]. Topičův sborník 4, 1916/1917, č. 2, 3. 11. 1916, s. 91–93.

 

*

 

Novák, Arne: Na paměť Miloše Martena. Venkov 12, 1917, č. 180, 31. 7., s. 2–3.

 

Vodák, Jindřich: Miloš Marten. Lidové noviny 25, 1917, č. 216, 8. 8., s. 1.

 

Mck. [Antonín Macek]: [V Miloši Martenovi]. Zlatá Praha 34, 1916/1917, č. 45, 8. 8. 1917, s. 539.

 

Šalda, F. X.: Miloš Marten. Kmen 1, 1917/1918, č. 28, 23. 8. 1917, s. 1–4.

 

Karásek ze Lvovic, Jiří: Za Milošem Martenem. Moderní revue 24, 1917/1918, sv. 32, 8. 9. 1917, s. 8–13.

 

Chalupný, Emanuel: K charakteristice Miloše Martena. Vzpomínky a dojmy. Kmen 1, 1917/1918, č. 32, 20. 9. 1917, s. 1–4.

 

Novák, Arne [A. N.]: [Miloš Marten…]. Lumír 45, 1917, č. 10, 26. 9., s. 479–480.

 

*

 

Šalda, F. X.: Na okraje odkazu Martenova čili o světské zbožnosti. Venkov 12, 1917, č. 256, 28. 10., s. 2–3.

 

Novák, Arne [A. N.]: Rozhovor o tragice našich dějin. Národ 1, 1917, č. 32, 8. 11., s. 578–579.

 

Pacovský, Emil: Dopis o Miloši Martenovi. Topičův sborník 5, 1917/1918, č. 6, březen 1918, s. 275–279 [psáno pro Topičův sborník, ve Vídni, 12. 10. 1917, adresováno Zdence Braunerové, jež mezi Pacovským a redaktorem TS Jaromírem Boreckým prostředkovala].

 

Opočenský, H.: Miloš Marten o smyslu českých dějin. Lidové noviny 26, 1918, č. 5, 5. 1., s. 1–2.

 

Bitnar, Vilém: Miloš Marten. Příspěvky k poznání života a díla básníkova. Archa 6, 1918, č. 1/2, únor, s. 25–28 [avizováno pokračování, dál ale nic].

 

Martenová, A.: Slovo úvodní. In: Miloš Marten: Nad městem. Dialog. Praha, Ladislav Kuncíř 1924, s. 9–16.

 

A. N. [= Arne Novák]: Nové vydání Martenových povídek. Lidové noviny 33, 1925, č. 324, 1. 7., s. 7.

 

Hýsek, Miloslav: Případ Sabinův. Lumír 52, 1925, č. 5, 25. 6., s. 237–249 [též o Martenově interpretaci].

 

Toman, Prokop ml.: Památce Miloše Martena. Venkov 22, 1927, č. 174, 23. 7., s. 2–4.

 

ne. [= Arne Novák]: Nové vydání Martenova Akkordu. Lidové noviny 37, 1929, č. 602, 30. 11., s. 17–18.

 

AN. [= Arne Novák]: Na paměť Miloše Martena. Lidové noviny 45, 1937, č. 364, 23. 7., s. 7.

 

Hellmuth-Brauner, Vladimír: K výročí Miloše Martena. Literární noviny 10, 1937/1938, č. 1, 25. 9. 1937, s. 3.

 

m. n. [= Miloslav Novotný]: Fragmenty z deníku Miloše Martena. Lidové noviny 46, 1938, č. 440, 2. 9., s. 7.

 

KZK [= Karel Zdeněk Klíma]: Marten. Lidové noviny 49, 1941, č. 85, 16. 2., s. 1–2.

 

Hellmuth-Brauner, V.: Martenova cesta myslitelská. Kritický měsíčník 5, 1942, č. 8, s. 253–260.

 

bs [= Bedřich Slavík]: Zamyšlení nad Martenem. Lidové noviny 50, 1942, č. 363, 19. 7., s. 4.

 

Čapek, J. B.: Martenův odkaz. Naše doba 50, 1942/1943, č. 6, s. 241–248.

 

Hellmuth-Brauner, Vladimír: Myslitelský význam Miloše Martena. K šedesátému výročí jeho narozenin. Lidové noviny 51, 1943, č. 32, 3. 2., s. 4.

 

 

 

IV [abecedně]

 

Černý, Václav: Stavitel chrámů [1967]. In týž: Studie ze starší světové literatury. Praha, Mladá fronta 1969, s. 153–160, zejm. s. 153–155.

 

Hellmuth-Brauner, Vladimír: Martenovo hledání a odkaz (K otázce o smyslu českých dějin). Plamen 11, 1969, č. 3, s. 16–21.

 

Hellmuth-Brauner, Vladimír – Pšeidová, Ilona: Miloš Marten (1883–1917): soupis osobního fondu. Praha, Literární archiv PNP 1997.

 

Kantoříková, Jana: Intertextuální dialog v raném díle Miloše Martena. In: Tomáš Kubíček – Jan Wiendl (eds.): Moderna – moderny. Olomouc, Univerzita Palackého 2013, s. 214–232.

 

Lantová, Ludmila [ll]: Miloš Marten. In: Jiří Opelík (red.): Lexikon české literatury 3/I M–O. Praha, Academia 2000, s. 121–124.

 

Macek, Emanuel: Vidina řádu. In: Miloš Marten: Imprese a řád [zahrnuje též dialog Nad městem], ed. E. Macek. Praha, Odeon 1983, s. 119–146.

 

Šrubařová, Jana: Bibliografie díla Miloše Martena. Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 2010.

 

Vojtěch, Daniel: Miloš Marten jako kritik. Česká literatura 44, 1996, č. 4, s. 359–394 <in: archiv.ucl.cas.cz>.

 

Vojtěch, Daniel: Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny. Praha, Academia 2008.

 

Vojtěch, Daniel: Neviditelný chrám: Paul Claudel v Praze a situace moderny kolem roku 1910. Slovo a smysl 8, 2011, č. 16, s. 47–60.

 

Wittlich, Petr: Paradox moderny. In: Otto M. Urban – Luboš Merhaut (eds.): Moderní revue 1894–1925. Praha, Torst 1995, s. 77–88.

 

 

 

V

 

Bourdieu, Pierre: Teorie jednání, přel. Věra Dvořáková. Praha, Karolinum 1998.

 

Bourdieu, Pierre: Pravidla umění. Geneze a struktura literárního pole. Nové upravené vydání, přel. Petr Kyloušek a Petr Dytrt. Brno, Host 2010.

 

Fröhlich, Gerhard – Rehbein, Boike (eds.): Bourdieu Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart, J. B. Metzler 2009 (zejm. pojmy autonomie, distinkce, habitus, pole, vkus, životní styl).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK