PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Závěrečná práce – diplomový seminář (jazyk) - ABO900105
Anglický název: MA Thesis Seminar (Czech Language)
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Vyučující: doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Prerekvizity : ABO900100
Záměnnost : ABO900206
Je prerekvizitou pro: ABO900206
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. (28.01.2023)
Kurs je určen studentům, kteří připravují diplomovou práci. Směřuje studenty ke kritickému čtení odborné literatury v souvislosti se zvoleným tématem, k výběru a zpřesňování metodologie výzkumné části (stanovení výzkumných otázek, výběr metody sběru dat, sestavení výzkumného vzorku, výběr metodologie pro analýzu dat a její vhodná aplikace na výzkumná data aj.) a k tvorbě kvalitního textu závěrečné práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. (28.01.2023)

Studenti jsou v pravidelném kontaktu s vyučujícími, kteří jim dávají zpětnou vazbu k průběhu přípravy jejich závěrečné práce. Studenti by měli prostřednictvím postupů a metod standardních pro lingvistický výzkum dosáhnout při zpracovávání své závěrečné práce výrazného pokroku.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. (28.01.2023)

Na semináři je povinná aktivní účast. Studenti s ohledem na míru pokročilosti přípravy závěrečné práce odevzdávají jeden z těchto výstupů:

1. komentovaná rešerše odborné literatury k tématu (alespoň 15 položek);

2. podrobně okomentovaná struktura práce (alespoň 5 normostran);

3. ucelený text, který bude součástí práce (alespoň 10 normostran);

4. koncepce výzkumné části práce a návrh analýzy dat (alespoň 5 normostran);

2. prezentace dílčích výsledků výzkumu (alespoň 10 normostran),

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. (28.01.2023)

Literatura je doporučována v průběhu kursu podle potřeb studujících.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. (28.01.2023)

Studenti se setkávají s vyučujícími alespoň pětkrát za semestr, a to dle harmonogramu stanoveného před začátkem kursu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. (28.01.2023)

Seminář je určen studentům, kteří již připravují diplomovou práci. Seminář doporučujeme navštěvovat v semestru, ve kterém se budete práci intenzivně věnovat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK