PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tutorský seminář - ABO800888
Anglický název: Tutoring
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 0 (6)
letní:neurčen / neurčen (6)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
Anotace
Předmět je realizován jako individuální či týmové, prezenční či distanční konzultace účastníka kurzu se studenty jedné paralelky Úvodního jazykového semináře, a to za nebo bez účasti vyučujícího. Jeden tutor bude přidělen vždy k jednomu vyučujícímu a jednomu paralelnímu semináři ÚJS. Tutor se spojí s vyučujícím dané paralelky a seznámí se s programem semináře na celý semestr. Tutor studentům aktivně nabízí pomoc, stejně tak se studenti hlásí tutorovi z vlastní iniciativy. Tutor pravidelně konzultuje s vyučujícím náplň jednotlivých seminářů a na základě svých tutorských zkušeností poskytuje vyučujícímu zpětnou vazbu k výuce, materiálům, případně k používané studijní příručce. V závěru semestru informuje garanta kurzu o svém tutorském působení v daném semináři.
Poslední úprava: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem kurzu je zapojit vybrané studenty vyšších ročníků do výuky studentů prvního ročníku, předat tímto způsobem studentům-tutorům specifické pedagogické zkušenosti a rozvinout jejich praktické dovednosti. Realizací předmětu bude také umožněna intenzivnější komunikace a předávání zkušeností mezi staršími a mladšími studenty.

Poslední úprava: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Tutor pravidelně a aktivně pracuje se studenty prvního ročníku bakalářského studia v návaznosti na látku probíranou v rámci ÚJS.

Tutor podá souhrnné informace garantovi kurzu o průběhu tutoringu.

Zápočet zapisuje dr. Hana Dufková na základě informace od studenta a od vyučujícího příslušné paralelky ÚJS.

Poslední úprava: Kafka Ivan, Mgr. (20.09.2023)
Literatura

Adam, R. a kol: Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum, 2014 (e-kniha). Dostupné na http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=12729.

Adam, R. a kol: Gramatické rozbory češtiny. Praha: Karolinum, (1)2017, (2)2019.

Poslední úprava: Martínek František, Mgr., Ph.D. (31.10.2019)
Sylabus

Plán předmětu se řídí plánem příslušné paralelky ÚJS.

Poslední úprava: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
Požadavky k zápisu

Ideálními účastníky kurzu jsou studenti magisterského oboru Učitelství ČJL pro SŠ se zájmem o jazykovědné disciplíny probírané v ÚJS a dobrými výsledky v nich v předchozím průběhu studia. Kurz je však otevřen i studentům jiných bohemistických oborů, včetně bakalářského.

Studenti se hlásí předem e-mailem garantce kurzu (hana.dufkova@ff.cuni.cz) s informacemi o svém studiu (studovaný obor či obory, ročník studia) a případně o dalších profesních zkušenostech v oblasti bohemistiky, s výukou studentů apod. Pro přijetí do kurzu nemusí být rozhodující pořadí na zápisové listině.

Poslední úprava: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK