PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Od rukopisu k vydání - ABO700552
Anglický název: From Manuscript to Publishing
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 18 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. (28.01.2022)
Seminář sleduje cestu literárního textu od jeho dokončení (nebo zůstavení) až po zveřejnění. Studenti poznávají postupné fáze práce s rukopisem a seznamují se se základními redakčními nebo editorskými úkony. Jako hosté vystoupí v semináři též zástupci vybraných nakladatelství s ukázkou své standardní činnosti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. (28.01.2022)

Pravidelná a aktivní účast, průběžné plnění zadaných úkolů.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. (28.01.2022)

Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci [it. 1977], přel. Ivan Seidl, Olomouc, Votobia 1997

M. Ž. 1926-1999, ed. Terezie Pokorná, in Revolver Revue. 2001, č. 46, s. 265-352

Pistorius, Vladimír: Redakční praxe - Nakladatelství, jeho provoz a organizace, in V. P., Jak se dělá kniha [2003], 4. vyd. Příbram, Pistorius & Olšanská 2019, s. 92-144

Škvorecký, Josef: Profláknutí [angl. 1984], in J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie. Torotno, Sixty-Eight Publishers 1987, s. 184-209; též in J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje, ed. Michael Špirit, Praha, Ivo Železný 2004, s. 182-204

Šmejkalová, Jiřina: Kniha. Brno, Host 2000

Vašíček, Zdeněk: Literatura (Anatomie pojmu), in Kritický sborník 19, 1999/2000, s. 13-25; též in Z. V., Podmínky volby. praha, Tiráda 2003, s. 100-118

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. (28.01.2022)

1. Text a jeho "nosič"

2. Způsoby převedení do elektronického formáty a jejich přednosti i úskalí

3. Kolace a diplomatické znění

4. Četba a jazyková redakce

5. Kritika textu a věcná redakce

6. Emendace

7. Komentář

8. Kritika edice

9. Vypravení

10. Chod nakladatelství

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK