PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Synsémantika - ABO700328
Anglický název: Synsemantic Words
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.
Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Lucie Poláková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lucie Poláková, Ph.D.
Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.
Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poláková, Ph.D. (13.01.2021)
V semináři se studenti seznámí s různými teoretickými přístupy k synsémantickým slovním druhům. Zaměří se při tom na pohled lexikografie, analýzy diskurzu, korpusového zpracování či možnosti didaktického zjednodušení ve školní praxi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D. (19.01.2021)
Zprostředkovat studentům povědomí o komplexnosti a problematičnosti v pojetí synsémantik a zejména jejich slovnědruhové klasifikace. Vést studenty ke schopnosti aplikovat vybrané teoretické přístupy a zároveň ke schopnosti tyto přístupy kriticky hodnotit.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D. (19.01.2021)

Aktivní účast na semináři, samostatná menší rešerše (sonda) vybraného výrazu(ů) a kritické zhodnocení klasifikace tohoto výrazu v základních příručkách češtiny a v korpusech SYN.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D. (19.01.2021)

Základní literatura:
Akademická gramatika spisovné češtiny, Praha 2013.

Mluvnice češtiny 2, Praha 1986.
Mluvnice současné češtiny, Praha 2010.
Nový encyklopedický slovník češtiny, Brno 2012-2020. (on-line)
Příruční mluvnice češtiny, Praha 1995.
Velká akademická gramatika spisovné češtiny 1/I., Praha 2018.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D. (19.01.2021)
Obecné otázky vymezení slovních druhů
Charakteristika synsémantik
Vymezení jednotlivých synsémantických slovních druhů (předložky, spojky, částice)
Hraniční slovní druhy (citoslovce, příslovce atd.)
Lexikografický přístup
Syntax a diskurz
Korpus, automatické zpracování, disambiguace
Synsémantika ve škole
Pojetí synsémantik v české vs. zahraniční jazykovědě
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK