PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Jak zkoumat čtení - ABO700326
Anglický název: Research on Readers and Reading
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 8 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D. (31.08.2023)
V zimním semestru 23/24 se projektový kurz Jak zkoumat čtení zaměří na to, jak se čtení proměňuje v průběhu života a v závislosti na jeho účelu. V kurzu budete:
- reflektovat nad svým vlastním čtenářským vývojem (částečně za pomoci odborné literatury),
- navrhovat, provádět a analyzovat rozhovory o čtení s dospělými účastníky,
- intenzivně a do hloubky pracovat s kvalitativními daty různého druhu
- a především fungovat v týmu.

Základním předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je Vaše týmové a praktické osobnostní založení. Výzkum v podobě rozhovorů budete vymýšlet a vyhodnocovat kolektivně. Praktické úkoly budou zahrnovat mj. nábor účastníků (1 účastník na studenta), domlouvání termínů s nimi i mezi sebou v týmu, technické zajištění a přepis dat. Výstupem z kurzu bude jednak prezentace výsledků v rámci týmu, jednak individuální písemná reflexe. Je potřeba, abyste funkčně četli odborné texty v angličtině, kterých však nebude mnoho.

POZOR: Po úspěšném zapsání do kurzu, nejpozději 26. 9., zašlete prosím krátkou zprávu na anezka.kuzmicova@ff.cuni.cz, kde stručně popíšete:
- co od kurzu očekáváte, čím vás zaujal,
- jakou máte dosavadní zkušenost s empirickým výzkumem
- a jakou roli běžně zaujímáte v pracovním kolektivu.
Dále se prosím zapište i přes Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3777<br>
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D. (31.08.2023)

1) Průběžné plnění individuálních úkolů z týdne na týden.

2) Průběžné přispívání ke kolektivním úkolům včetně závěrečné zprávy a prezentace, pohotová a spolehlivá komunikace uvnitř i vně týmu.

3) Vypracování počáteční a závěrečné individuální písemné reflexe.

POZOR: Po úspěšném zapsání do kurzu, nejpozději 26. 9., zašlete prosím krátkou zprávu na anezka.kuzmicova@ff.cuni.cz, kde stručně popíšete:
- co od kurzu očekáváte, čím vás zaujal,
- jakou máte dosavadní zkušenost s empirickým výzkumem
- a jakou roli běžně zaujímáte v pracovním kolektivu.
Dále se prosím zapište i přes Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3777

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D. (31.08.2023)

Povinná odborná literatura

Poznámka: tyto texty budou k dispozici v Moodlu https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3777.

 

Bálint, K., Hakemulder, F., Kuijpers, M., Doicaru, M., & Tan, E. S. (2016). Reconceptualizing foregrounding: Identifying response strategies to deviation in absorbing narratives. Scientific Study of Literature6(2), 176-207.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology3(2), 77-101.

Švaříček, R. (2014). Hloubkový rozhovor. Švaříček, R., & Šeďová, K. (Eds.), Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 2. vyd. Praha: Portál, 159-184.

Trávníček, J. (2017). Česká čtenářská republika. Brno: Host. [Vybrané pasáže.]

 

Doporučená odborná literatura

Švaříček, R., & Šeďová, K. (Eds.), Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 2. vyd. Praha: Portál.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D. (02.10.2023)

Program kurzu

Poznámka – týmy pracují kolektivně během výukového času, částečně (asynchronně) i mimo něj. Nárazově studenti plní také individuální úkoly. Po vyrozumění o přijetí do kurzu je třeba se zapsat i přes Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3777  

 

3. 10. 2023         Úvod do kurzu, rozdělení týmů [POZOR: už 3. – 10. 10. individuální písemný úkol]

10. 10. 2023       Kvalitativní data: úvod, analytické cvičení

17. 10. 2023       Stávka

24. 10. 2023       Kvalitativní data: druhé analytické cvičení - samostatná práce ve skupinách

31. 10. 2023       Prezentace analýz, úvod do metody rozhovoru

7. 11. 2023         Příprava rozhovorů

14. 11. 2023       Realizace rozhovorů a přepis dat (8. – 20. 11.) - bez semináře

21. 11. 2023       Reflexe výzkumu, analýza

28. 11. 2023       Analýza, interpretace, společné psaní

5. 12. 2023         Analýza, interpretace, společné psaní

12. 12. 2023       Výstupní prezentace

19. 12. 2023       Zpětná vazba a závěrečná reflexe

2. 1. 2024           ODPADÁ

9. 1. 2024           ODPADÁ

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D. (31.08.2023)

Kurz je otevřen bakalářským i magisterským studentům. Základním předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je Vaše týmové a praktické osobnostní založení. Dále je potřeba, abyste funkčně četli odborné texty v angličtině, kterých však nebude mnoho.

POZOR: Po úspěšném zapsání do kurzu, nejpozději 26. 9., zašlete prosím krátkou zprávu na anezka.kuzmicova@ff.cuni.cz, kde stručně popíšete:
- co od kurzu očekáváte, čím vás zaujal,
- jakou máte dosavadní zkušenost s empirickým výzkumem
- a jakou roli běžně zaujímáte v pracovním kolektivu.
Dále se prosím zapište i přes Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3777

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D. (31.08.2023)

POZOR: Po úspěšném zapsání do kurzu, nejpozději 26. 9., zašlete prosím krátkou zprávu na anezka.kuzmicova@ff.cuni.cz, kde stručně popíšete:
- co od kurzu očekáváte, čím vás zaujal,
- jakou máte dosavadní zkušenost s empirickým výzkumem
- a jakou roli běžně zaujímáte v pracovním kolektivu.
Dále se prosím zapište i přes Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3777

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK