PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Středoevropská literatura: krutost, morbidita a monstrozita - ABO700135
Anglický název: Central European Literature: Cruelty, Morbidity and Monstrosity
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (29.09.2017)

Středoevropská literatura: krutost, morbidita a monstrozita<br>
<br>
Smyslem semináře tentokrát není představení středoevropského literárního kánonu v co nejširší a nejreprezentativnější podobě. Proto i výběr textů je spíše heterogenní, zdánlivě nesourodý. Často se v souvislosti se středoevropským románem zdůrazňuje groteska. Odvrácenou stranou groteskního je však morbidní, monstrózní či obludné. To jsou právě ony aspekty, které nás budou zajímat. Mohou se jevit jako dílčí či periferní, a přitom mohou vypovídat o stěžejních rysech (motivem, tématech, narativních situacích) středoevropského románu. Navedou nás totiž mimo jiné k těmto problémům:<br>
<br>
1) groteskní tělo a tělesnost: od karnevalové regenerace k modernistickému fragmentu a tělu věci<br>
2) barokovost moderní středoevropské literatury<br>
3) zátiší jako literární žánr<br>
4) obrazy dětství, dětský vypravěč a hra na autenticitu<br>
5) erotický jazyk moci<br>
6) násilí a obrazy transgrese<br>
7) nemoc a vyšinutí<br>

9/10 Franz Kafka: Starost hlavy rodiny, První hoře, Venkovský lékař
16/10 Bruno Schulz: Sanatorium na věčnosti
23/10 Robert Musil: Zmatky chovance Törlesse
30/10 Agota Kristofová: Velký sešit
6/11 Szilárd Borbély: Nemajetní
13/11 Herta Müllerová: Rozhoupaný dech
20/11 Thomas Brussig: Hrdinové jako my
27/11 Witold Gombrowicz: Kosmos
4/12 Thomas Bernhard: Mýcení, Dech
11/12 Elfride Jelineková: Pianistka
18/12 Josef Winkler: Natura morta


Odborná literatura: <br>
AGAMBEN, Giorgiio: Homo Sacer: Suverénní moc a holý život. OIKOYMENH, Praha 2011.<br>
ARTAUD, Antonin: Divadlo a jeho dvojenec. Herrmann a synové, Praha 1994.<br>
BATAILLE, Georges: Svrchovanost. Herrmann a synové, Praha 1994.<br>
CANGUILHEM, Georges. Poznávání života. Karolinum, Praha 2017..<br>
VOJVODÍK, Josef, LANGEROVÁ, Marie,VTIPPNEROVÁ, Anja, HRDLIČKA, Josef: Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavangardy 40. - 60. let. Malvern, Praha 2009<br>
ECO, Umberto (ed.). Dějiny ošklivosti. 1. vyd. Praha: Argo, 2007. <br>
LACHMANNOVÁ, Renate. Memoria fantastika. V Praze: Hermann & synové, 2002. <br>
TODOROV, Tzvetan. Úvod do fantastické literatury. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2010.<br>
TRAILLOVÁ, Nancy H. Možné světy fantastiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. <br>
SUSINI-ANASTOPOULOSOVÁ, Françoise: Fragmentárne písanie. Kalligram, Bratislava 2005<br>
FÖLDÉNYI,Lászlo F.: Melancholie. Malvern, Praha 2001.<br>
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK