PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 2. poloviny 20. století – přednáška - ABO600604
Anglický název: Czech Literature of the 2nd Half of the 20th Century – Lecture
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. (27.09.2022)
Dvousemestrální přednáška poskytuje výklad o vybraných problémech české literatury druhé poloviny 20. století. Je základní oporou pro práci v paralelních seminářích daného období. Představuje potřebnou literaturu předmětu a ukazuje proměny české beletrie a kritiky v souvislostech společenského dění.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. (03.10.2022)

Studenti, kteří mají z přednášky zapsanou zkoušku, píší v obou semestrech test a na konci LS předkládají písemnou práci (v rozsahu 10–15 normostran), na jejímž tématu se nejpozději na začátku letního semestru dohodnou s vyučujícím. Poté postupně předloží anotaci budoucí práce (cca 10 řádků), teze základních problémů (1–2 strany) a nakonec celý text, jímž by měli prokázat schopnost samostatného studia, tj. četby pramenů, výběru a zhodnocení literatury předmětu, a zvládnutí žánru odborného textu. – Studenti, kteří nemají zapsanou zkoušku z přednášky, nýbrž ze semináře, mají tuto přednášku jako základní literárněhistorickou oporu a východisko pro atesty příslušného semináře.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. (01.09.2020)

https://uclk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/56/2019/03/literatura-bakalari.pdf

 

Další literatura:

Brabec, Jiří: Souvislosti a konfrontace, in Orientace 1, 1966, č. 1, s. 12-14.

Brabec, Jiří: Modely kritické reflexe moderní české literatury, in sb. Česká literatura na konci tisíciletí I. Ed. D. Vojtěch. Praha: ÚČL AV ČR, 2001, s. 13-20; též in J. B., Panství ideologie a moc literatury. Ed. J. Flaišman a M. Kosák. Praha: Akropolis, 2009, s. 13-21.

Brabec, Jiří: Estetická norma a historie literatury v totalitním systému, in sb. Zlatá šedesátá (Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a ...zklamání). Ed. R. Denemarková. Praha: ÚČL AV ČR, 2000, s. 11-18; též in J. B., Panství ideologie a moc literatury. Ed. J. Flaišman a M. Kosák. Praha: Akropolis, 2009, s. 148-155.

Dubský, Ivan: O absurditě, in Divadlo, 1963, č. 10, prosinec, s. 15-21; též in I. D., Per viam (Stati a eseje). Ed. P. Kouba. Praha: Torst, 2003, s. 122-143.

Gadamer, Hans-Georg: Hermeneutický význam časového odstupu - Princip působících dějin, in H.-G. G., Pravda a metoda I [něm. 1960]. Přel. D. Mik. Praha: Triáda, 2010, s. 256-269.

Hausenblas, Karel: K výstavbě "postavy" v prozaickém textu, in Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury 5, 1961, s. 153-163; též in K. H., Výstavba jazykových projevů a styl. Praha: Univerzita Karlova, 1971, s. 115-126.

Kayser, Wolfgang: Literární hodnocení a interpretace [něm. 1951, přel. M. Vajchr], in Revolver Revue, 2003, č. 52, duben, s. 136-151

Kouba, Pavel: Kritérium interpretace, in P. K., Smysl konečnosti. Praha: OIKOYMENH, 2001, s. 75-80.

Patočka, Jan: Ideologie a život v ideji, in Kritický měsíčník 7, 1946, č. 1-2, 23. 1., s. 8-14; též in J. P., Umění a čas I. Ed. D. Vojtěch a I. Chvatík. Praha: OIKOYMENH/Filosofia, 2004, s. 125-131.

Patočka, Jan: Pochybnosti o existencialismu, in Listy 1, 1946/47, č. 3, 15. 2. 1947, s. 360-363.

Spitzer, Leo: Slovesné umění a jazykověda [něm. 1925, přel. J. Stromšík], in L. S., Stylistické studie z románských literatur. Ed. J. Pelán a J. Stromšík. Praha: Triáda, 2010, s. 20-39.

Staiger, Emil: Vědecká interpretace literárních děl [něm. 1961, přel. M. Vajchr], in E. S., Poetika, interpretace, styl. Ed. M. Vajchr. Praha: Triáda, 2008, s. 226-230.

Staiger, Emil: Literatura a veřejnost [něm. 1966, přel. M. Vajchr], in E. S., Poetika, interpretace, styl. Ed. M. Vajchr. Praha: Triáda, 2008, s. 288-294.

Vašíček, Zdeněk: Slova a celek (Každodennost, literatura, filosofie, věda), in Kritický sborník 20, 2000/01, s. 27-40; též in Z. V., Podmínky volby. Praha: Triáda, 2003, s. 119-139.

Vašíček, Zdeněk: Ke vztahu tropů a filosofie, in Z. V., Podmínky volby. Praha: Triáda, 2003, s. 119-139.

 

Bachmannová, Ingeborg: Frankfurtské přednášky [něm. 1959-1960], přel. M. Jakobsenová, in I. B., Místo pro náhody II. Ed. E. Jelínková. Praha: Triáda, 2010, s. 65-144.

Onufer, Petr (ed.): Před potopou (Kapitoly z americké literární kritiky 1930-1970). Praha: Revolver Revue/Triáda, 2010.

Orwell, George: Zakazování literatury [angl. 1946], přel. K. Hilská, in G. O., Uvnitř velryby. Brno: Atlantis, 1997, s. 341-352.

Reich-Ranicki: Můj život [něm. 1999], přel. M. Myšková. Brno: Větrné mlýny, 2003.

Solženicyn, Alexandr: Trkalo se tele s dubem (Autobiografie) [rus. 1975], přel. L. Dušková. Praha: Academia, 2001.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. (01.09.2020)

1. Periodizace české literatury druhé poloviny 20. století

2. Rozštěpení literatury do tří komunikačních okruhů: domácí veřejné (tzv. oficiální), domácí neveřejné (ineditní a samizdatové) a exilové

3. Datum vzniku a datum vydání

4. Dvojí kontext literatury, vnější a vnitřní

5. Možnosti literatury před rokem 1948 a po něm

6. Diskuse o statutu literatury po osvobození 1945

7. Tvorba Skupiny 42

8. Poúnorová oficiální poezie

9. Strojopisná Edice Půlnoc

10. Ineditní literatura padesátých let

11. Budovatelský román

12. Literární deník

13. Skupina Května a její umělecká a myšlenková krystalizace

14. Literární kritika šedesátých let

15. Literární časopisy

16. Téma prózy šedesátých let: bilance

17. Diskuse o literatuře a společnosti 1968-1969

18. Trojí kontext a literatura sedmdesátých a osmdesátých let

19. Jazyk tzv. normalizační literatury

20. Román po roce 1970

21. Literatura a její možnosti po roce 1989

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK