PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly z gramatiky češtiny - ABO500843
Anglický název: Grammar of Czech – Selected Issues
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
Anotace
Předmět se komplexně věnuje oblasti gramatiky češtiny, funkční i normativní mluvnici a syntaxi s přesahem do oblasti stylizace, porozumění textu aj. Nemá být prostým opakováním obsahu těchto rovin, ale zejména vědomou a hlubokou reflexí toho, jak tyto roviny a jednotlivé jevy z nich uchopovat ve školní výuce.
Studenti budou vytvářet vlastní cvičení, hodnotit jejich vhodnost, včetně reflexe výkladu a úkolů, které nabízejí materiály standardně užívané ve výuce.
Součástí programu kurzu bude také práce s didaktickými testy k přijímacím zkouškám a maturitám.
Poslední úprava: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (23.01.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je zpřítomnit a prohloubit znalosti v oblasti gramatiky češtiny, zejména funkční a normativní mluvnice a větné syntaxe, a to s přihlédnutím k náplni a možnostem výuky češtiny na druhém stupni základních škol a školách středních. Souběžným cílem je učit se vytvářet kvalitní materiály k výuce a reflektovat materiály již existující.

Neméně podstatným cílem je nahlížet na jazyk komplexně. Ukotvit si, že gramatika je součástí celého kontextu a plní v něm nějakou funkci. Kontext pro nás bude klíčový pojem.

Poslední úprava: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (09.02.2024)
Literatura

V kurzu budeme užívat standardní mluvnice, elektronické zdroje, odborné studie, skripta a vybrané učebnice češtiny pro ZŠ a SŠ + korpusová data.

Vybrané studie, bude doplňováno:

CVRČEK, Václav (2010): Korpusový pohled na postavení číslovek v systému slovních druhů. Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Iuvenilia, s. 104–109.

STROSSA Petr (2019): Používáme k popisu české gramatiky dobře zvolený systém vzorových podstatných jmen? Naše řeč, r. 102, č. 4, s. 252–264. 

VONDRÁČEK, Miloslav (1998): Citoslovce a částice – hranice slovního druhu. Naše řeč, 81, č. 1, s. 29–37.

Poslední úprava: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (08.02.2020)
Požadavky ke zkoušce

Pro udělení zápočtu předpokládám intenzivní a "chytrou" práci v semináři i práci samostatnou při plnění dílčích úkolů a přípravu a analýz cvičení.

Poslední úprava: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (23.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK