PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení děl české literatury 20. století I - ABO500815
Anglický název: Reading of Czech Literature of 20th Century I
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.10.2016)

Přednáška je koncipována jako semestrální kurz, jehož cílem je nastínit prostřednictvím několika vybraných
charakteristických textů některé z dominantních tendencí a směrů literatury 1. poloviny 20. století. Smysl kurzu pak
nespočívá v získání určité sumy znalostí o vymezeném období, nýbrž ve vypěstování postoje, který tkví v neustálé
konfrontaci individuální čtenářské zkušenosti a jejího vztahu k dobovému literárnímu a šířeji kulturnímu kontextu.
Jednotlivé básně, povídky, eseje, romány či odborná pojednání budou prezentovány nejen jako objekty textové
analýzy, ale také jako zástupky širších problémových okruhů, proměnlivých - a tedy živých - pouze díky neustálé
konfrontaci s proměňujícím se chápání celku literatury daného období.


Předměty Čtení děl české literatury (starší české literatury, 19. století, 20. století I a 20. století II) jsou jednoznačně
koncipovány jako úvodové předměty, jež mají nabídnout elementární nástroje a výchozí vhled do dané
problematiky. Jsou míněny pro studenty I. ročníku bakalářského studia (maximálně se při časové kolizi připouští i
alternativa absolvovat některý z daných předmětů ve II. ročníku). Vzhledem k jejich funkční roli v rámci počáteční
fáze studia je také nutné získat z nich atestaci v I., maximálně ve II. ročníku studia. Vyučující si vyhrazují právo
odmítnout atestování prací, které student předloží až ve III. ročníku studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.10.2016)

Čtení děl české literatury 20. století I

Požadavky na udělení atestetace kolokvium a zkouška (studenti zapsaní ke studiu do a.r. 2015/16 včetně): odborný text nabízející literárněhistorickou interpretaci samostatně vybraného beletristického textu české literatury z období 1890-1938 (nikoli těch textů, jimž se koncentrovaně věnuje přednáška) z hlediska vztahu text-kontext (min. 1 500 slov /Kv/, min 3000 slov /ZK/).

Požadavky na udělení atestace zápočet (studenti zapsaní ke studiu v a.r. 2016/17): odborný text nabízející literárněhistorickou interpretaci samostatně vybraného beletristického textu české literatury z období 1890-1938 (nikoli těch textů, jimž se koncentrovaně věnuje přednáška) z hlediska vztahu text-kontext (min. 2 500 slov).

Hlavička práce:

Jméno a příjmení

Název práce

Typ atestu (Kv, Z, Zk)

Kód předmětu

Semestr, kdy byl předmět absolvován

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.10.2016)

Tematické okruhy:
I. Modernismus období fin de siècle
Problematika literárního symbolismu
Problematika umělecké dekadence
Kontext postsymbolistního slovesného umění

II. Meziválečná avantgarda
Revoluce a literatura
Svět konstruktivismu a poetismu
Surrealismus

III. 30. léta a literatura
Etický rozměr literatury
Noetický rozměr literatury
Syntetický rozměr literatury

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK