PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná lingvistika - ABO500674
Anglický název: Applied Linguistics
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO500818
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (24.01.2023)
Přednáška studentům představí základní oblasti aplikované lingvistiky, jako jsou např. osvojování prvního a druhého jazyka a jejich výzkum, komunikace v jazykové třídě, jazykové testování, výzkum čtenářské gramotnosti apod.
V semináři budou proíhat diskuze na základě doporučené četby nebo analýzy vybraného jazykového materiálu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (24.01.2023)

 

 


- zpracování a prezentace vybraného tématu (domluva a rozdělení témat proběhnou v úvodním semináři)

- domácí zkouška - komplexní zpracování vybraného problému z aplikované lingvistiky ve formě písemné práce + obhajoba práce

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (24.01.2023)

Applied Linguistics in Action. A Reader. Ed. by Guy Cook and Sarah North. New York – Abingdon, Routledge 2010.

Applied Linguistics Methods. A Reader. Ed. by Caroline Coffin, Theresa Lillis and Kirean O´Halloran. New York – Abingdon, Routledge 2010.

DAVIES, Alan – ELDER, Catherine (eds.) (2004): Handbook of Applied Linguistics. New York: Blackwell.

KAPLAN, Robert B. (ed.) (2002): The Oxford Handbook of Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.

 Literatura k dílčím tématům bude zadávána přímo v semináři.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (24.01.2023)

1.     Úvod do AL

2.     Osvojování mateřského a cizího jazyka

3.     Bilingvismus

4.     Hodnocení jazykového vývoje, logopedie

5.     Vyučování češtiny jako mateřského jazyka

6.     Vyučování češtiny jako cizího/druhého jazyka

7.     Motivace ve výuce jazyka

8.     Jazykové testování

9.     Didaktické nástroje (učebnice, digitální nástroje)

10.  Čtení s porozuměním a čtenářská gramotnost

11.  Akviziční korpusy

12.  Čeština jako cizí/druhý jazyk

13.  Sociální aspekty jazykové komunikace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK