PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Paleoslavistika - ABO500543
Anglický název: Paleoslavistics
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (15.07.2014)
Přednáška by měla uvést studenty do slovanské historicko-srovnávací jazykovědy a seznámit je s jazykovým
vývojem (především hláskoslovným) od indoevropštiny až po rozpad slovanské jazykové jednoty.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (15.07.2014)

Periodizace vývoje od indoevropštiny k praslovanštině. Pravlast a etnogeneze Slovanů. Otázka baltoslovanské jazykové jednoty. Satemová změna a vznik slovanského ch. Zákon otevřených slabik. Přechod kvantity v kvalitu. Tendence k slabičnému synharmonismu (palatalizace, přehlásky). Monoftongizace diftongů, vývoj skupin C+j, vznik nosovek a jerů, metateze likvid. Fonologický systém ke konci praslovanského období. Rozpad slovanské jazykové jednoty. Morfologická charakteristika praslovanštiny. Slovní zásoba, slovotvorba a syntax.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK