PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář – literatura - ABO500295
Anglický název: Diploma Thesis Seminar – Literature
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Jana Řehořová (11.05.2016)

Pracovní program semináře bude upřesněn na počátku semestru, a to vzhledem k tématům jednotlivých diplomových prací. Diskuse nad jednotlivými pracemi se bude odvíjet od powerpointové prezentace, kterou si připraví každý ze studentů. Skladba a zaměření těchto prezentací bude upřesněno vedoucím semináře v souladu se zadaným tématem práce a stavem její rozpracovanosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK