PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do genderové literární historie a teorie - ABO500286
Anglický název: Gender Theory and Gender History: An Introduction
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AKM500129
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (19.09.2012)

Seminář se soustředí na pochopení základního teoretického konceptu gender (a také queer) a jeho užívání. Seznamuje se čtyřmi výraznými osobnosti genderového myšlení Simone de Beauvoir, Elaine Showalter, Judit Butler, Julie Kristevy. Na příkladech evropské literární historie se taktéř pokusí představit výsledky genderové perspektivy v konkrétních realizacích.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (19.09.2012)

Podmínkou pápočtu je aktivní účast v seminářích (v případě, že student/ka  nebou aktivně číst zadané text, nebudou moci dokončit seminář) a  zápočtová práce. 

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (19.09.2012)

Simone de Beauvoir: Druhé pohlaví, Praha 1967.

Toril  Moi: What is a woman? and other Essays, Oxford 1999.

Elaine Showalter: Feministická kritika v divočině, in: sb. Feministická literární kritika (ed. Libora Oates Indruchová), Praha 2010.

Julia Kristeva: Jazyk lásky, Praha 2004.

Judith Butler: "Podmanění, odpor, přeznačení : Mezi Freudem a Foucaultem", Česká literatura. - Roč. 56, č. 6 (prosinec), s. 830-845, 2008.

Judith Butler: Gender trouble, NY (1990, 1999) (je dostupná jako el. zdroj)

sb. Ponořena do Léthé, (eds. Blanka Knotková, Eva Kalivodová), Praha 2002.

sb. Vztahy, jazyky, těla, (eds. Libuše Heczková, Věra Sokolová), Praha 2007.

sb. Neviditelná žena, (ed. Martina Pachmanová), Praha 2002.

sb. Česká literatura v perspektivách genderu, (ed. Jan Matonoha), Praha 2010.

sb. The Question of Gender, Bloomington 2011 (el. zdroj)

Eva Kalivodová: Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? O rodu v životě literatury, Praha 2010.

Jan Matonoha: Psaní vně logocentrismu, Praha 2010.

Martina Pachmanová: neznámá území českého výtvarného umění. Pod lupou genderu, Praha 2006.

Libuše Heczková, Píšící Minervy, Praha 2010. 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (19.09.2012)

Bezpomínečně nutná znalost angličtiny a připravenost číst. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK