PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Komunikace s dětmi - ABO500168
Anglický název: Communication with Children
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 15 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UCJSAICO (01.09.2018)
Seminář se zabývá komunikací mezi dítětem a dospělými z hlediska dospělých účastníků; soustřeďuje se na komunikaci s dětmi ve věku do cca 6 let, v případě zájmu zúčastněných i na děti starší. Probírána je např. tzv. řeč orientovaná na dítě, komunikace ve vybraných komunikačních situacích (např. u lékaře, v mateřské škole, při sportu), komunikace o vybraných náročných tématech, jazykové aspekty televizních, rozhlasových atp. pořadů orientovaných na děti, jazyková stránka časopisů a vybrané literatury pro děti, ediční zpracování literárních děl určených dětem, popř. i komunikace s dětmi se specifickými potřebami.
Cíl předmětu
Poslední úprava: UCJSAICO (27.08.2017)

Cílem semináře je kriticky prozkoumat různé aspekty toho, jak dospělí komunikují s dětmi v různých komunikačních situacích.

Literatura
Poslední úprava: UCJSAICO (01.09.2018)

Delfos, M. F.: Pověz mi... Jak vést profesionální rozhovor s dětmi mezi 4 a 12 lety.  Praha 2017.

Gardner, H. - Forrester, M.: Analysing Interactions in Childhood. Chichester 2010.

Mertin, V. - Gillernová, I.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha 2003. (vybrané části) 

Plevová, I. - Slowik, R.: Komunikace s dětským pacientem. Praha 2010.

Sekerová, K. - Sekera, O.: Řeč orinetovaná na dítě - rodičovské perspektivy a limity. Ostrava 2016.

Slančová, D. - Slančová, T.: Reč pohybu, autority a súdržnosti. Prešov 2014.

Slančová, D.: Reč autority a lásky. Reč učiteľky materskej školy orientovaná na dieťa - opis registra. Prešov 1999.

Špaňhelová, I.: Komunikace mezi rodičem a dítětem. Praha 2009.

Šulová, L.: Raný psychický vývoj dítěte. Praha 2004. (vybrané části)

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. Praha 2012. (vybrané části)

Další literatura bude doporučována na semináři podle zájmu zúčastněných.

 

 

 

 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UCJSAICO (27.08.2017)

Aktivní účast na semináři, analýza vybraného tématu a její prezentace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK