PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Popkulturní obrazy dějin - ABO500126
Anglický název: Popcultural Representations of the Past
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO500013
Garant: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (20.09.2013)

Kurz je zaměřen na specifické rysy a způsoby sémantizace filmových a seriálových "retro" narativů, tedy vyprávění, která odkazují explicitně či implicitně k dějinným událostem ze sféry aktuálního světa, jež jsou součástí kolektivního dějepisného povědomí. Seminář bude zkoumat mechanismy tohoto historického vzpomínání prostřednictvím filmového média, ale bude se věnovat také způsobům, s jejichž pomocí tento typ fikční reprezentace performativně vytváří virtuální obrazy minulosti, jež pak mají být a často i jsou sdíleny jako "pravda", jako vyjádření toho, jak "to opravdu bylo".
Seminář bude koncentrovat interpretační debatu na několik vybraných filmových reprezentací každé éry (jsou výčtově uváděny na počátku jednotlivých ér). Filmy uváděné s charakteristikou "dodatečné" budou brány v potaz, ale jejich znalost není povinná. Při interpretaci budou v potaz brány i další podoby "retro" narativů (fikce i literatura "faktu"), ale primární důraz bude kladen na uvedená filmová vyprávění.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (20.09.2013)

Prezentace tezí k vybranému tématu jako vstup ke kolektivní seminární interpretaci. Závěrečný esej na zvolené téma v rozsahu 1 000-1 500 slov.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (02.10.2013)

Základní literatura:

ASSMANN, Jan: Kultura a paměť, Praha: Prostor, 2001.

ERLL, Astrid: Literature, Film, and the Mediality of Cultural Memory. In: ERLL, Astrid; NÜNNING, Ansgar, eds.: Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook. Berlin, New York: de Gruyter, 2008, s. 389-398

(http://www.let.leidenuniv.nl/pdf/geschiedenis/cultural%20memory.pdf)

BARTHES, Roland: Mytologie. Praha: Dokořán 2004.

BREN, Paulina: The Greengrocer and his TV. The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring. Ithaca: Cornell University Press, 2010.

DOLEŽEL, Lubomír: Fikce a historie v období postmoderny. Praha: Academia, 2008.

CHATMAN, Seymour: Příběh a diskurs: Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno, Host 2008.

MACURA, Vladimír. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha: Academia, 2008.

MAYEROVÁ, Francoise: Češi a jejich komunismus. Praha: Argo, 2009.

MRKLAS, Ladislav; KUNŠTÁT, Daniel, eds.: Historická reflexe minulosti aneb "ostalgie" v Německu a Česku. Praha: Cevro, 2009.

RICOEUR, Paul: Čas a vyprávění. Díl III. Praha: OIKOYMENH, 2007.

VAŠÍČEK, Zdeněk. Obrazy minulosti, Praha: Prostor, 1996.

WELZER, Harald; MOLLEROVÁ, Sabine, TSCHUGGNALLOVÁ, Karoline: Můj děda nebyl nácek. Nacismus a holocaust v rodinné paměti. Praha: Argo, 2010.

 

Doporučená literatura:

ERLL, Astrid; NÜNNING, Ansgar, eds.: Medien des kollektiven Gedächtnisses: Konstruktivität, Historizität, Kulturspezifität. Berlin, New York: de Gruyter, 2004.

ERLL, Astrid; NÜNNING, Ansgar, eds.: Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook. Berlin, New York: de Gruyter, 2008.

HADRAVOVÁ, Tereza; MARTINEK, Přemysl, eds.: Normalizace: Sborník prací a rozhovorů pro sokolovský filmový seminář 2006. Loket: o. s. Démonický koník, 2006.

(http://www.sorela.cz/Normalizace/articles.aspx?id=136)

RICOEUR, Paul: Hry s časem a Fiktivní zkušenost času. In: Čas a vyprávění. Sv. II. Praha: OIKOYMENH, 2002, s. 96-154 a 156-234.

SCHMID, Wolf: Narativní transformace: Dění - příběh - vyprávění - prezentace vyprávění. Brno - Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004.

ŠKÁPÍKOVÁ, Jitka, HOUSER, Jiří: Vzpomínáte? Tak takoví jsme byli: 70. léta. Praha: XYZ, 2009.

http://www.sorela.cz/normalizace/

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (06.10.2013)

1. Způsoby vytváření a fungování obrazů novodobé minulosti: Úvod

 

2. Seriál ČT Retro: Žánrový retro pohled zpět, jako rekonstrukce, nápodoba či cesta zpět v čase?

 TV: Retro, díl Sladkosti za socialismu,  Tatra 603, rok 1968, Bufety, Kabarety a estrády


http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/210411000360028/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/210411000360027/video/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/213411000360024/video/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/208411000360528/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/210411000360031/

3. Obrazy 50. let:

3.1. Svět: M*A*S*H (M*A*S*H, 1972-1983); Pomáda (Grease, 1978); Indiana Jones a Království křišťálové lebky (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008).

Dodatečné filmy: Dobrou noc a hodně štěstí (Good Luck, and Good Night, 2005); Kvílení (Howl, 2010).

3.2. Domácí filmy: Všichni dobří rodáci (1968); Tam, kde hnízdí čápi (1975); Šakalí léta (1993); 3 sezóny v pekle (2009).

Dodatečné filmy: Ve stínu (2012).

 

4. Obrazy 60. let:

4.1. Svět: Hříšný tanec (Dirty Dancing, 1987); Vlasy (Hair, 1979).

4.2. Domácí filmy: 30 případů majora Zemana, díl 25, Štvanice (1979); Pelíšky (1999);

Dodatečné filmy: Bezstarostná jízda (Easy Rider, 1969); Americké graffiti (American Graffiti, 1973); Withnail a já (Withnail and I, 1987)

 

5. Intermezzo: Rok 1968:

5.1. Svět: Nesnesitelná lehkost bytí (The Unbearable Lightness of Being, 1988)

5. 2. Domácí filmy: Hroch (1973); Tobě hrana zvonit nebude (1975); Díky za každé nové ráno (1994); Rebelové (2001).

Dodatečné filmy a seriály: Hořící keř (2013).

 

6. Obrazy 70. let:

6.1. Svět: Forrest Gump (1994).

Dodatečné filmy: Lidé versus Larry Flint (The People vs. Larry Flynt, 1996)

6.2. Domácí filmy: Občanský průkaz (2010);

Dodatečné filmy: Báječná léta pod psa (1997)

 

7. Obrazy 80. let:

7.1. Svět: Mamma Mia! (2008)

7.2. Domácí filmy: Kolja (1996); Pupendo (2003); Pouta (2009); Alois Nebel (2011);

Dodatečné filmy: Corpus delicti (1991)

 

8. Intermezzo: Rok 1989:

Domácí filmy: Kouř (1990)

 

 

Dodatečné filmy a seriály pokrývající několik ér:

Svět:

Domácí filmy a seriály: Nejmladší z rodu Hamrů (1975); Synové a dcery Jakuba Skláře (1985); Vzpomínám, vzpomínáš, vzpomínáte? (1998); Vzpomínáme (1999); Vyprávěj (2009-13)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (20.09.2013)

Znalost valné většiny filmů a seriálů uváděných v sylabu (vyjma kategorie "dodatečné" filmy).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK