PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Poetika básnického textu - ABO500004
Anglický název: Poetics of a Poem
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO500259
Garant: PhDr. Vladimír Binar
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Záměnnost : ABO900308
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (26.09.2011)

Přednáška má čtyři základní tematické okruhy. První okruh obsahuje výklad básnického rytmu, jeho různé podoby; vztah rytmu a metriky, tradiční metrické osnovy. Dále výklad vztahu rytmu a eufonie, její podoby. Druhým okruhem bude výklad básnických pojmenování a básnických figur a tropů. Třetí okruh zahrne motivickou výstavbu a kompozici básnického textu. Lyrické formy a žánry. Čtvrtý okruh se bude zabývat básnickou sémantikou: funkce básnických prostředků, vztah eurytmie a sémantiky, proměny básnického pojmenování v motivické výstavbě a kontextových souvislostech.
Výklad bude demonstrován na výběru z české poezie 19. a 20. století, ale také ze světového básnictví od antiky. Přednáška bude po výkladu jednotlivých tematických okruhů prokládána seminářem, na němž budou jednotlivé jevy prakticky demonstrovány na vybraných textech. Základně budou probrány texty: K. H. Mácha: Máj, 3. zpěv; O. Březina: Mrtvé mládí; V. Nezval: Edison, 1. zpěv. Další ukázky připraví vyučující. Doporučená literatura bude uváděna při pobírání jednotlivých témat.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (26.09.2011)

F. Vodička: Svět literatury

Slovník literární teorie

J. Brukner: Poetický slovník

J. Hrabák: Úvod do teorie verše

J. Mukařovský: studie Poetika, Lyrika, Obecné zásady a vývoj novočeského verše, O jazyce básnickém (viz soubor Studie z poetiky), O básnické sémantice

M. Červenka: Kapitoly o českém verši

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (26.09.2011)

Ústní rozbor poetiky zadané básně. Výklad zadaných jevů z poetiky. Seznam přečtené teoretické literatury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK