PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 19. století [2] - ABO400305
Anglický název: Czech Literature of the 19th Century [2]
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (23.09.2005)

Úkolem semináře je kromě poznávání literatury a literární kritiky 19.století získávání praktických dovedností pro literární historii. Obsahem semináře je tedy nejen četba, ale i výuka práce s pramennými materiály, bibliografiemi, sekundární literaturou.

Tématicky se seminář v zimní semestru soustředí na problém českého romantismu, jeho vymezení proti preromantismu, biedermaieru, realismu. Seminář tedy není přehledovým a soustřeďuje se jen k určitému omezenému problému literatury 19. Století. Literární romantismus se bude sledovat z různorodých aspektů na kterých bude také možné demonstrovat různorodé pohledy na literární historii a prakticky získávat dovednosti. Důraz bude v semináři kladen na četbu primární literatury.
Požadavky aktivní účast na semináři: příprava na základě vybraných pracovních textů a četby celých děl, dobrý referát - dobový časopis, zápočtový test, excerpce jedné literárně historické studie k problematice romantismu. Písemné záznamy četby světové romantické literatury.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (23.09.2005)

Základní literatura:
Souborná literárněhistorická díla:

Arne Novák, J.V.Novák: Přehledné dějiny literatury české (původně Olomouc 1936-39), Brno, Atlantis 1996.

Kol.: Literatura česká devatenáctého století, díl II.

Kol.: Literatura česká devatenáctého století, díl III. (Od K.H.Máchy ke Havlíčkovi), Praha, Leichter 1905.

Dějiny české literatury díl 2,3, ed. J.Mukařovský.

Dějiny českého divadla II.

Lyrika českého obrození ed. Vojtěch Jirát, úvod, Praha, Grafická unie 1940.

Česká poezie XIX. Století, díly I., II., III.

Doporučená literatura:
Výběrová sekundární literatura:

Vojtěch Jirát: Portréty a studie. Praha Odeon, 1978.

Vojtěch Jirát: Uprostřed století. Praha Václav Petr, 1948.

Felix Vodička: Počátky krásné prózy novočeské. Praha.

Sb. Torzo a tajemství Máchova díla. Ed. 1938.

Sb. Realita slova Máchova. Ed. R.Grebeníčková,O. Králík, Praha 1967.

Sb. Prostor Máchova díla.

Záviš Kalandra: Mácha a Palacký. Sb. Ani Labuť ani Lůna. 1936, (nebo Intelektuál a revoluce. ČS, Praha 1994).

Jaroslava Janáčková: Příběh tajemného psaní, Praha., Akropolis 2002.

Sb. Božena Němcová: K 140. výročí úmrtí. Literární archiv sb. Č. 34, PNP, Praha 2002.

Čtyry doby Boženy Němcové osobní a veřejné in Česká literatura 51, č. 1, 2003.

Karel Krejčí: Symbol kata a odsouzence v díle K.H. Máchy in Česká literatura a kulturní proudy evropské, Praha, ČS 1975.

Karel Horálek: Počátky novočeského verše, Praha Universita Karlova 1956.

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (23.09.2005)

Tematické okruhy:
Historické souvislosti:

Idea národa

Otázka souvislosti obecné historie a literární historie.

I. Poesie:

1.-ohlasová poezie:

Četba: P.J.Šafařík: Tatranská múza s lýrou slovanskou

Josef Jaroslav Langer: České krakováčky

Úvod k Starožitným básním ruským

Pracovní texty: Z ohlasové lyriky F.L.Čelakovského

K.H.Mácha: Ohlas písní národních

2. - hrdinské eposy - národní iluze

četba: RKZ (přebásnění Kamila Bednáře 1964)

Josef Jaroslav Langer: Bohdanecký rukopis

3. - spory o prozodii

pracovní texty z Puchmajerovské poezie,, (ze satirického eposu V. Nejedlý: Bohyně)

Četba: Fr.Palacký a Pavel J. Šafařík: Počátkové českého básnictví, obvzláště prozodie (1818) J.J.Kollár: Slávy dcera (1824), M.Z.Polák: Vznešenost přírody (1819)

Š Hněvkovský Děvín

K.H.Mácha

4.. - země,láska - romantická poetika

četba: K.H.Mácha: Máj (1836)

J.Byron: Childe Haroldova pouť

5. souputníci Máchy

četba: V.B.Nebeský: Protichůdci

sentimentální poezie - pracovní texty z poezie Marie Antonie (Josefy Pedálové)

Boleslav Jablonský: Písně milosti

6. Balady

Četba: K.J.Erben:kytice, F.L.Čelakovský: Toman a lesní panna

Pracovní texty z balad V. Kaliny

II. Próza:

7:Četba: K. H. Mácha: Pouť krkonošská, Marinka

8.Četba: Karel.Sabina: Hrobník

K.H.Mácha: Křivoklad

9.Četba: J.K.Tyl: Rozervanec

Poslední Čech

K.H.Borovský: Poslední Čech. Novella od Jos. Kajetána Tyla. (1845) kritický ohlas

(Pokusy o Četbu pro lid)

Cestopisy

10. K.Havlíček Borovský Obrazy z Rus

Četba: Božena Němcová: Obrazy z okolí domažlického

Božena Němcová

11.

Pracovní texty z M.D.Rettigové, Bohuslavy Rajské

B.Němcová: Ženám českým

Četba. Babička, K.Hynek: Babička po pitvě

12. Baruška, Čtyry doby, Chyže pod horami

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK