PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Dante: Ráj - ABO300929
Anglický název: Dante: Paradise
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Martin Pokorný, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KOMPOKOR (20.02.2017)
Podrobná seminární četba Dantova Ráje.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KOMPOKOR (20.02.2017)

Minimálně 70-procentní docházka, aktivní účast na semináři, závěrečná písemná práce v rozsahu 3-5 stran.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK