PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká romantická povídka - ABO300914
Anglický název: Czech Romantic Novel
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (03.09.2009)

Hlavním úkolem práce v semináři bude příprava knižní publikace ? komentované antologie méně známých povídek českých romantických spisovatelů. Východiskem bude shromáždění a uspořádání souboru vhodných prozaických a dramatických textů. Následovat bude výběr textů k publikaci, vypracování autorských medailonů a příprava vybraných textů k vydání. Důraz bude kladen na samostatnou práci mimo seminář.
O shromážděné texty se potom opřeme při pokusu poukázat na podněty evropské romantiky jako na významný inspirační a formativní vzor celého národního obrození. Následně se pokusíme definovat autonomní hodnoty českého literárního romantismu. Vymezením individuálních postojů, jimiž jednotliví tvůrci reagovali na krizi romantických kulturních norem uprostřed 19. století, bude seminář uzavřen.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (03.09.2009)

Základní literatura:

Abrams, M. H.: Zrcadlo a lampa (2001)

Český romantismus v evropském kontextu (sb., 1993)

Fischer, E.: Původ a podstata romantismu (1966)

Hrbata, Z.: Romantismus a Čechy (1999)

Hrbata, Z., Procházka, M.: Romantismus a romantismy (2005)

Justl, V.: Václav Kliment Klicpera (1960)

Knížky lidového čtení (výbor, usp. J. Janáčková a L. Kusáková, 1988)

Kusáková, L.: Krásná próza raného obrození 1, 2 (2003)

Macura, V.: Romantismus (VM: Znamení zrodu, 2.v., 1995)

Praz, M.: The Romantic Agony (1942)

Realita slova Máchova (sb., 1967)

Šamalík, F.: Německo humanistů a romantiků (1991)

Vodička, F.: Počátky krásné prózy novočeské (1948)

Doporučená literatura:

Berkovskij, N.: Německá romantika (1976)

Boj o obrození národa (výbor z díla J. Jungmanna, usp. F. Vodička, 1948)

Grund, A.: Karel Jaromír Erben (1935)

Hanzal, J.: Od baroka k romantismu (1987)

Horyna, Břetislav: Dějiny rané romantiky (2005)

Janáčková, J.: Božena Němcová. Příběhy - Situace - Obrazy (2008)

Jirát, V.: Uprostřed století (1948)

Kosík, K.: Česká radikální demokracie (1958)

Literární pouť Karla Hynka Máchy (usp. R.Havel a P. Vašák, 1981)

Otruba, M., Kačer, M.: Tvůrčí cesta J. K. Tyla (1961)

Procházka, M.: Romantismus a osobnost (1996)

Prostor Máchova díla (sb., 1986)

Rádl, E.: Romantická věda (1918)

Schulz, G.: Romantika. Dějiny a pojem (1999)

Slavík, I.: Viděno jinak (1995)

Torzo a tajemství Máchova díla (sb., 1938)

Tureček, D.: Biedermeier a české národní obrození (Estetika 1993)

Vašák, P.: Šifrovaný deník Karla Hynka Máchy (2007)

Zazděná slečna a jiné příběhy pro vyražení (výbor, usp. J. Janáčková, 1980)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (03.09.2009)

Předpokládá se aktivní účast na seminářích a schopnost samostatně pracovat i zapojit se do kolektivní odborné práce. Podmínkou atestace bude autorská a ediční příprava jednoho medailonu a jednoho textu do chystané antologie.

Požadované vstupní znalosti:

Seminář je určen především studentům magisterského a doktorského studia, kteří již mají určité povědomí o tématu. Studenti bakalářského studia se mohou v případě zájmu také přihlásit, ale přijati do kurzu budou až na základě osobního pohovoru s vyučujícím v rámci úvodního semináře.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (03.09.2009)

Název kurzu: Česká romantická próza

Forma kurzu: výběrový seminář, 2 hodiny týdně, 2 semestry

Vyučující: PhDr. Václav Vaněk, CSc.

Tematické okruhy:

1. Romantismus ? historie a pojem

2. Pokus o periodizaci: Romantismus jako ideový pramen obrození

  • a. Historizující romantismus a sentimentalismus 10. a 20. let 19. století (J. H. A. Gallaš, J. Linda, V. K. Klicpera, V. R. Kramerius, J. M. Ludvík, F. Novotný ad.)
  • b. Objev přítomnosti a zrod romantické subjektivity: vrcholy české romantické poezie ve 30. a 40. letech 19. století (K. H. Mácha, K. Sabina, K. Stefan, J. z Hvězdy, J. K. Tyl ad.)
  • c. Ztracená budoucnost (50.léta 19. století; romantismus ironie a romantismus rezignace (J. V. Frič a Lada Niola, P. Chocholoušek, J. Neruda, M. Stroupežnická ad.)

3. Pokus o definici: Česká kultura jako kultura romantická?

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (03.09.2009)

Seminář je určen především studentům magisterského a doktorského studia, kteří již mají určité povědomí o tématu. Studenti bakalářského studia se mohou v případě zájmu také přihlásit, ale přijati do kurzu budou až na základě osobního pohovoru s vyučujícím v rámci úvodního semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK