PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Četba světové literatury - ABO300669
Anglický název: Readings of International Literature
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (19.02.2010)

Seminář se bude zabývat romantickou literaturou a jejími rezidui na konci 19. a na počátku 20. století, která bývají ozačována termínem novoromantismus.
Předmětem semináře budou především analýzy kratších prozaických textů (případně veršované epiky) z vybraných světových literatur. Východiskem bude definice pojmu romantismus prostřednictvím rozborů elementárních textů světové romantiky. Ve druhé části semestru se budeme zabývat definováním pojmu novoromantismus a úvahami o oprávněnosti jeho užití ve vztahu k vybraným textům z přelomu století.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (19.02.2010)

Základní literatura:

Abrams, Meyer Howard: Zrcadlo a lampa (2001)

Barthes, R.: Fragmenty milostného diskurzu (2007)

Berkovskij, Naum: Německá romantika (1976)

Fischer, Ernst: Původ a podstata romantismu (1966)

Horyna, Břetislav: Dějiny rané romantiky (2005)

Hrbata, Zdeněk: Romantismus a Čechy (1999)

Hrbata, Zdeněk a Procházka, Martin: Romantismus a romantismy (2005)

Pynsent, R. B.: Ďáblové, ženy a národ (2008)

Schulz, Gerhard: Romantika. Dějiny a pojem (1999)

Šamalík, František: Německo humanistů a romantiků (1991)

Doporučená literatura:

bude upřesněna po konkretizaci obsahu semináře

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (19.02.2010)

účast na semináři

vypracování referátu

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (19.02.2010)

Romantismus a novoromantismus

Tematické okruhy:

Podle potřeb, zájmů a orientace účastníků semináře.

Např.:

  • anglická a americká literatura (G. G. Byron - J. Conrad, G. K. Chesterton, R. Kipling, A. Machen, R. L. Stevenson, O. Wilde)
  • ruská literatura (A. S. Puškin, N. V. Gogol - I. Babel, I. Bunin, M. Gorkij, A. Grin)
  • německá literatura, severské literatury a literatury střední Evropy (J. W. Goethe, H. Heine, E. T. A. Hoffmann - K. Blixenová, G. Meyrink, F. Werfel)
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (19.02.2010)

žádné

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK