PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Cestami polemiky (v literatuře fin de siecle) - ABO300664
Anglický název: Polemics ( in "Fin de Siecle" Literature)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.01.2009)

Seminář je zaměřen na fenomén polemiky v literatuře (žánr, jeho zvláštnosti a možnosti jeho vymezení, vztahy k literární kritice a místo v dobovém kontextu), především na konkrétní polemické výměny v české literatuře přelomu 19. a 20. století (témata a průběh polemik, jejich různorodost, typy a proměny, dobové literární a společenské souvislosti).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.01.2009)

I.

M. Foucault: Polemika, politika a problematizace, Myšlení vnějšku, Praha 1996, s. 252?264.

J. Homoláč: Polemika jako žánr (Na materiálu šaldovském), Česká literatura 46, 1998, sr. 236?268.

J. Máchal: Boje o nové směry v české literatuře (1880?1900), Praha 1926.

L. Merhaut: Polemika: dialog a nerozumění, Česká literatura 47, 1999, s. 500?504.

II.

P. Bourdieu: Teorie jednání, Praha 1998.

O. Fischer: Slovo o kritice, Praha 1947.

M. Foucault: Diskurs, autor, genealogie, Praha 1994.

P. Fraenkl: K vývoji novodobé české literární kritiky, Rozpravy Aventina 5, 1929/30, s. 304 a pokr. (Nový Bydžov 1930) + K bojům o mladou literaturu v letech devadesátých, Rozpravy Aventina 6, 1930/31, s. 220 a pokr.

J. Herben: Kniha vzpomínek, Praha 1936.

O. Králík: O metodu Šaldových polemik, Vyšehrad 2, 1947, s. 38?45.

F. V. Krejčí: Deset let mladé literatury, Praha 1903 (Rozhledy 1896/97).

L. Lantová: Hledání hodnot, Praha 1969.

Lexikon české literatury (1. A?G, 2. H-L, 3. M?Ř), Praha 1985?2000.

J. S. Machar: Kniha fejetonů. První. Praha 1901.

T. G. Masaryk: Z bojů o Rukopisy (Spisy 19), Praha 2004 + Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus (Spisy 6), Praha 2000.

L. Merhaut: Polemika ? spojení a odloučení: K charakteristice literární generace devadesátých let, sb. Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, Praha 2002, s. 307?325 + Vlasť, Neruda a prostor veřejný (rozlehlá polemika ve zkratce), sb. Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, Praha 2004, s. 250?274 + Periodika a polemika: aktualita a paměť (nad spory o Hálka), Slovo a smysl 1, 2004, č. 2.

A. Novák: Kritika literární, Praha 1916 + Ruchovci a lumírovci v bojích proti křivdě a za právo, Praha 1938.

sb. O českou literární kritiku, Praha 1940.

O národní literaturu. Z úvah a polemik doby májovců a lumírovců, ed. D. Jeřábek. Praha 1990.

Z. Pešat: Místo Sládkova Lumíru v rozvoji české literatury i ve sporech devadesátých let, Tři podoby literární vědy, Praha 1998.

Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Dnešní stav poznání. (Sborník Národního muzea, řada C ? Literární historie XIII?XIV, 1968?69), Praha 1969 (red. M. Otruba).

A. Schopenhauer: Eristická dialektika čili Umění dostat v každé debatě za pravdu, Brno 1993.

F. Strejček: Lumírovci a jejich boje kolem roku 1880, Praha 1915.

E. Taxová: Integrační funkce polemiky a dialogu v Šaldově eseji, Česká literatura 35, 1987, s. 405-411.

M. Topor: Šaldova Analýza jako příklad mimoběžnosti? K pojmu ?literárního života? vzhledem k situaci na prahu 90. let 19. století, Spisovatelé, společnost a noviny v proměnách doby. Literární archiv 38. Praha 2006, s. 181?192.

O. Urban: Česká společnost 1848?1918, Praha 1982 + Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha 2003 (1978).

F. Vodička: Struktura vývoje, Praha 1969, 1998.

Dále dobové prameny, především časopisy (Lumír, Osvěta, Literární listy, Čas, Naše doba, Rozhledy, Moderní revue) aj.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.01.2009)

Aktivní účast na semináři (na základě práce s literaturou a s literárněhistorickým materiálem a excerpce), přednesený (i písemně zpracovaný) referát.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.01.2009)

A. Kritické myšlení, předpoklady, rozvrh a proměny situace, 70. a 80. léta 19. století (boje o Rukopisy, polemiky lumírovského okruhu, H. G. Schauer).

B. Polemické střety v první polovině 90. let v souvislosti s modernismem (Šaldova Analýza a Syntetismus, boje o Hálka, diskuse o dekadenci).

C. Rekapitulace a interpretace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK