PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Arnošt Procházka (1892-1900) - ABO300570
Anglický název: Arnošt Procházka (1892-1900)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Michal Topor, Ph.D.
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (25.01.2006)

Podmínky udělení zápočtu: aktivita v průběhu semináře; 1 zpráva, podklad ke společným úvahám; 1 esej (minimálně 3 normostrany), reflektující některý z aspektů předmětu semináře.

Charakteristika kurzu:
V rámci několika setkání se pokusíme poctivě číst texty Arnošta Procházky (1869-1925), pokud možno v jejich původním publikačním prostředí (především v časopisech), a sice texty zhruba z let 1892-1900, tedy z období, kdy Arnošt Procházka postupně budoval svou pozici v literárním, intelektuálním poli, včetně posunů i konstant ve formulaci svých estetických / etických kritérií.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (25.01.2006)

Základní literatura:
Robert B. Pynsent: The Decadent Nation: The Politics of Arnošt Procházka a Jiří Karásek ze Lvovic. In Intellectuals and the Future in Habsburg Monarchy 1890-1914 (ed. László Péter, Robert B. Pynsent). Basingstoke, Macmillan Pr., 1988.

Jiří Karásek ze Lvovic: Vzpomínky (ed. Gabriela Dupačová a Aleš Zach). Praha, Thyrsus, 1994

Moderní revue 1894-1925 (ed. Otto M. Urban a Luboš Merhaut). Praha, Torst, 1995

Luboš Merhaut: Arnošt Procházka: Theoretician of Autonomous Art and of "Moderní revue". In Totenmesse. Modernism in the Culture of Northern and Central Europe (ed. Piotr Paszkiewicz). Varšava, Institute of Art, Polish Academy of Sciences, 1996, s. 141-152

Luboš Merhaut: Hledání nové syntézy: Koncepční výkony českého literárního symbolismu. In Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach (ed. Maša Kusá, Eva Maliti). Bratislava, Ústav svetovej literatury SAV, 1999, s. 210-216

Arnošt Procházka, Karel Hlaváček: Prostibolo duše (ed. Luboš Merhaut a Otto M. Urban). Brno, Nakladatelství Pavel Křepela, 2000

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (25.01.2006)

1) Úvodní setkání
2) "Masky" Arnošta Procházky, první orientace: rok 1892
Michel Foucault: Co je to autor? (1969), in Michel Foucault, Diskurs, autor, genealogie. Praha, Svoboda, 1994, s. 41-70. K tomu viz pasáž z textu M. Foucaulta Řád diskursu (tamtéž, s. 7-37, konkrétně s. 16-17)

lm [Luboš Merhaut]: Arnošt Procházka. In Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 3/II P-Ř, Praha, Academia, 2000, s. 1091-1095

Jarmil Krecar: Pseudonymy Arnošta Procházky (Moderní revue 31, 1924/1925, č. 5-12 (březen

1925), s. 69-74; vyšlo jako In memoriam Arnošta Procházky v redakci V. Dyka, J. Karáska ze Lvovic, J. Krecara a F. Koblihy)

Arnošt Procházka: Volné jeviště. Literární listy 13, 1892, č. 8 (1. 4.), s. 137-138

ap.: [E. Zola, Germinal] (Literární listy 13, 1892, č. 8 (1. 4.), s. 144-145)

Alap: Kritické črty. Literární listy 13, 1892, č. 11 (16. 5.), s. 188-190

ap.: [J. S. Machar, Zimní sonety] (Literární listy 13, 1892, č. 11 (16. 5.), s. 191)

+ několik recenzí z Nivy (2, 1892)

3) 1893: Arnošt Procházka píše Lumíru. První monografický text (Gerhart Hauptmann)
Arnošt Procházka: Listy z Prahy II. Definitivná, ačkoli zbytečná odpověď "Lumíru" a spolku. Literární listy 14, 1893, č. 13 (16. 6.), s. 227-230

Arnošt Procházka: Gerhart Hauptmann (Literární listy 14, 1893, č. 17/18 (1.9.), s. 294-296, č. 20 (1. 10.), s. 339-340, č. 22 (1. 11.), s. 374-375, č. 23 (16. 11.), s. 391-393, č. 24 (1. 12.), s. 409-411) Dops. v březnu 1893.

4) Arnošt Procházka (a jiní) čtou texty Jiřího Karáska
  • ín: [Jiří Karásek, Rozcestí (sic!)] (Niva 4, 1894, č. 3 (1. 12. 1893), s. 47
Arnošt Procházka: [Jiří Karásek, Bezcestí] (Literární listy 15, 1894, č. 3 (16. 1.), s. 51-55)

Arn. Procházka: [Jiří Karásek, Zazděná okna] (Literární listy 15, 1894, č. 21 (16. 10.), s. 356-359, č. 22/23 (1. 11.), s. 377-379)

F. V. Krejčí: [Jiří Karásek, Zazděná okna] (Literární listy 16, 1895, č. 2 (16. 12. 1894), s. 38-39,

č. 3 (1. 1.), s. 52-55, č. 4 (16. 1.), s. 73-75) Dops. v listopadu 1894

5) Arnošt Procházka píše o ženách
Arnošt Procházka: [Vlasta Pittnerová, Na rychtě. Obrázek ze života našeho] (Literární listy 14, 1893, č. 9 (16. 4.), s. 179-180, č. 10 (1. 5.), s. 159-160) Dops. v únoru 1893.

Arnošt Procházka: [Věnceslava Lužická, Květiny a ženy] (Literární listy 14, 1893, č. 10 (1. 5.), s. 176) Dops. v únoru 1893.

[Gabriela Preissová, Nové obrázky a črty] (Literární listy 15, 1894, č. 8 (1. 4.), s. 142)

[Tereza Svatová, Selské črty] (Literární listy 15, 1894, č. 13 (16. 6.), s. 223)

[Eliza Orzeszkowa, Mezi sedláky a pány (Nad Němnem). Román] (Literární listy 15, 1894, č. 24 (1. 12.), s. 400-401)

A-a.: [J. S. Machar, Magdalena; Zde by měly kvést růže? Lyrická dramata (1891-1894)] (Literární listy 16, 1895, č. 6 (16. 2.), s. 103-106, č. 7 (1. 3.), s. 118-121, č. 8 (16. 3.), s. 135-138)

A-a.: [B. Viková-Kunětická, Idylky] (Literární listy 16, 1895, č. 8 (16. 3.), s. 138)

A-a.: [Růžena Svobodová, Na písčité půdě] (Literární listy 16, 1895, č. 17/18 (16. 8.),

s. 293-296)

Gabri: [Růžena Jesenská, Slitování a láska. Básně] (Literární listy 17, 1896, č. 9 (16. 3.), s. 154)

+ ad Růžena Jesenská, Konec idyly (Niva 2, 1892); Teréza Nováková, Kresby a črty (Niva 2, 1892) ad.Martina Pachmanová, Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu. Praha, Argo, 2004

6) Prostibolo duše Arnošta Procházky a Karla Hlaváčka; Arnošt Procházka básník, prozaik
Arnošt Procházka, Karel Hlaváček: Prostibolo duše (ed. Luboš Merhaut a Otto M. Urban). Brno, Nakladatelství Pavel Křepela, 2000

Arnošt Procházka: K podobizně p. Ant. Sovy (Moderní revue, sv. 5 (1897), č. 6, s. 185-186)

Arnošt Procházka: Karel Hlaváček. Malíř (Moderní revue, sv. 8 (1898), č. 4 (červenec), s. 102-108)

+ recenze Prostibola duše (viz heslo v Lexikonu)

+ básně a prózy (Sirka; Láska; Fragmenty; Vrah) v časopisech

Otto Mikuláš Urban: Screams out of the Dark: Hlaváček, Munch, Przybyszewski. In Totenmesse. Modernism in the Culture of Northern and Central Europe (ed. Piotr Paszkiewicz). Varšava, Institute of Art, Polish Academy of Sciences, s. 153-159

Otto M. Urban: Karel Hlaváček. Výtvarné a kritické dílo. Praha, Arbor vitae, 2002

7) Gabriel Moton píše "glosu k dekadenci"; a jiné texty Arnošta Procházky z roku 1894
Gabriel Moton: Glosa k dekadenci (Literární listy 15,1894, č. 7 (16. 3.), s. 115-116)

  • ka: [Otakar Auředníček, Pseudokontessy a jiné novely] (Literární listy 15, 1894, č. 6 (1. 3.), s. 107-109, č. 7 (16. 3.), s. 122-123)

Arnošt Procházka: Bratří Edmond a Jules de Goncourt (Literární listy 15, 1894, č. 9 (16. 4.), s. 151-152, č. 10 (1. 5.), s. 165-166, č. 11 (16. 5.), s. 183-184), č. 12 (1. 6.), s. 200-201, č. 13 (16. 6.), s. 216-217, č. 14 (1. 7.), s. 232-233, č. 15 (16. 7.), s. 252-253)

Karel Nový: [Josef Karel Šlejhar, Florian Bílek, mlynář z Myšic; Dojmy z přírody a společnosti] (Literární listy 15, 1894, č. 15 (16. 7.), s. 255-258, č. 16 (1. 8.), s. 274-277)

František Šmíd: Maurice Maeterlinck (Literární listy 15,1894, č. 16 (1. 8.), s. 267-269)

8) Arnošt Procházka komentuje "literární revoluci", "Českou modernu", Masaryka; jedna bilance
Arnošt Procházka: Kapitola z pathologie českého života dnešku: "K našim posledním bojům literárním" a "Literární revoluce" (Literární listy 16, 1895, č. 2 (16. 12. 1894), s. 27-33)

Glosa k "České Moderně" (Moderní revue, sv. 3 (1895/1896), č. 2 (listopad 1895), s. 25-26)

[T. G. Masaryk, Česká otázka, snahy a tužby národního obrození; Naše nynější krize. Úpadek strany staročeské a počátkové směrů nových] (Literární listy 17, 1896, č. 7 (16. 2.), s. 119-121) * Srov. F. X. Šalda, Těžká kniha (Rozhledy)

Arnošt Procházka: K poslední fázi české poezie. In Almanach secese, Praha, S. K. Neumann, 1896, s. 69-79

9) Arnošt Procházka moralizuje; teoretik "vysokého slohu", "krásy"
Arnošt Procházka: Immoralita v umění (Moderní revue, sv. 1, 1894/1895, č. 5 (únor 1895), s. 115-118)

Arnošt Procházka: Kniha vysokého slohu (Moderní revue, sv. 2, 1895, č. 4 (červenec 1895), s. 73-76)

A-a.: Ke knihám J. K. Huysmanse (Literární listy 16, 1895, č. 22/23 (16. 10.), s. 355-357)

T. A.: Panichida (Nový kult 2, 1898/1899, č. 3 (září 1898), s. 65-69) [nekrolog: Mallarmé]

K. L.: John Ruskin (Moderní revue, sv. 11, 1899/1900, č. 5 (únor 1900), s. 164-165)

Hubert Cyriak: Pražská secese (Moderní revue, sv. 12, 1900/1901, č. 2 (8. 11. 1900), s. 50-58)

10) Antropolog Arnošt Procházka, čtenář Stanisława Przybyszewského; o "pohlav"" aj.
ap: [L. N. Tolstoj, Kreutzerova sonáta] Niva 5 (1895), č. 1 (16. 10. 1894), s. 14-15)

Alap: Tragédie pohlaví (Moderní revue, sv. 3 (1895/1896), č. 5 (únor 1896), s. 107-110)[ad S. Przybyszewski, De profundis]

Alap: K českému překladu výboru z ?Květů zla" (Literární listy 17, 1896, č. 1 (19. 11. 1895), s. 2-7

Román "propagandy činu" (Literární listy 18, 1897, č. 17 (4. 7.), s. 284-286)[ad S. Przybyszewski, Satans Kinder]

[Petr Nansen, Maria. Kniha lásky (přel. Fr. J. Pavlišta)] Literární listy 18, 1897, č. 19/20 (16. 8.), s. 334-337)

Arnošt Procházka: K novému bytí (Moderní revue, sv. 4 (1896), č. 2 (květen), s. 36-38) [ad S. Przybyszewski, Im Malströme]

Arnošt Procházka: Adveniat regnum tuum (Moderní revue, sv. 6 (1897), č. 2 (květen), s. 54-61)[ad S. Przybyszewski, Satans Kinder]

Arnošt Procházka: Homo sapiens (Moderní revue, sv. 7 (1897/1898), č. 5 (únor 1898), s. 148-152) [ad S. Przybyszewski, Über Bord; Unterwegs; Im Malströme]

Jasna Hloušková: Korespondence Stanisława Przybyszewského s Arnoštem Procházkou v leteceh 1895-1901. In Literární archív, sv. 28 (1997), s. 71-91

11) Arnošt Procházka - pohan, anarchista?
Pierre Louys (Literární listy 18, 1897, č. 14 (16. 5.), s. 243-246)

Dva póly (Literární listy 18, 1897, č. 19/20 (16. 8.), s. 320-322)

[Knut Hamsun, Nová země (přel. V. P.)] Literární listy 18, 1897, č. 21 (1. 9.), s. 354-356)

Kosmická lyrika (Literární listy 18, 1897, č. 23 (1. 10.), s. 380-382)

Arnošt Procházka: Renesance pohanství (Moderní revue, sv. 5, 1896/1897, č. 2 (listopad 1896), s. 59-62, č. 3 (prosinec 1896), s. 91-94)

Ar-: Úpadek anarchismu (Nový kult 1, 1897/1898, č. 2 (listopad 1897), s. 19-22)

12) "Mrtvý bude psáti o živých"?
Mortuus: Literatura (Nový kult 3, 1900, č. 1 (16. 3.), s. 10-12)

Mortuus: Literatura (Nový kult 3, 1900, č. 3 (13. 4.), s. 10-14)

P. A.: Kronika (Moderní revue 12, 1900/1901, č. 2 (8. 11. 1900), s. 70-73)

A. P.: Kronika (Moderní revue 12, 1900/1901, č. 3 (8. 12. 1900), s. 96-100)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK