PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Básníci českého romantismu - ABO300332
Anglický název: Poets of Czech Romanticism
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (10.07.2008)

Východiskem práce v semináři bude shromáždění a uspořádání textů méně známých nebo opomíjených českých básníků, kteří bývají spojováni s romantismem. O shromážděné texty se potom bude opírat pokus poukázat na podněty evropského romantismu jako na významný inspirační a formativní vzor národního obrození. Následně se pokusíme definovat autonomní hodnoty českého romantismu, které jsou spojeny s jeho vrcholnými básnickými projevy v díle Máchově a Erbenově. Vymezením individuálních postojů, jimiž jednotliví tvůrci reagovali na krizi romantických kulturních norem uprostřed 19. století, bude seminář uzavřen.
V rámci semináře vznikne stručná komentovaná antologie méně známých básnických textů české romantiky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (10.07.2008)

Základní literatura:

Abrams, M. H.: Zrcadlo a lampa (2001)

Český romantismus v evropském kontextu (sb., 1993)

Fischer, E.: Původ a podstata romantismu (1966)

Grund, A.: Karel Jaromír Erben (1935)

Hledání modrého květu. Antologie české romantické poezie (ed. I. Slavík, 1988)

Horyna, Břetislav: Dějiny rané romantiky (2005)

Hrbata, Z.: Romantismus a Čechy (1999)

Hrbata, Z., Procházka, M.: Romantismus a romantismy (2005)

Jakobson, R.: Poznámky k dílu Erbenovu (RJ: Poetická funkce, 1995)

Lyrika českého obrození (ed. V. Jirát, 1940)

Macura, V.: Romantismus (VM: Znamení zrodu, 2.v., 1995)

Praz, M.: The Romantic Agony (1942)

Prostor Máchova díla (sb., 1986)

Realita slova Máchova (sb., 1967)

Šamalík, F.: Německo humanistů a romantiků (1991)

Vodička, F: K vývojovému postavení Erbenova díla v č. lit. (FV: Struktura vývoje, 2.v., 1998)

Doporučená literatura:

Berkovskij, N.: Německá romantika (1976)

Boj o obrození národa (výbor z díla J. Jungmanna, usp. F. Vodička, 1948)

Hanzal, J.: Od baroka k romantismu (1987)

Janáčková, J.: Božena Němcová. Příběhy - Situace - Obrazy (2008)

Jeřábek, F. V.: Stará doba romantického básnictví (1883)

Jirát, V.: Uprostřed století (1948)

Kosík, K.: Česká radikální demokracie (1958)

Literární pouť Karla Hynka Máchy (ed. R.Havel a P. Vašák, 1981)

Procházka, M.: Romantismus a osobnost (1996)

Rádl, E.: Romantická věda (1918)

Schulz, G.: Romantika. Dějiny a pojem (1999)

Slavík, I.: Viděno jinak (1995)

Torzo a tajemství Máchova díla (sb., 1938)

Tureček, D.: Biedermeier a české národní obrození (Estetika 1993)

Vodička, F.: Počátky krásné prózy novočeské (1948, 1994)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (10.07.2008)

Předpokládá se aktivní účast na seminářích (maximálně tři absence za semestr) a schopnost zapojit se do kolektivní odborné práce.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (10.07.2008)

BÁSNÍCI ČESKÉHO ROMANTISMU

Forma kurzu: výběrový seminář, 2 hodiny týdně, 2 semestry

Vyučující: PhDr. Václav Vaněk, CSc.

Tematické okruhy:

a. Romantismus ? historie a pojem

b. Pokus o periodizaci: Romantismus jako ideový pramen obrození

1. Historizující romantismus a sentimentalismus 10. a 20. let 19. století (od Jungmannových sonetů k baladám Hněvkovského; dále např. Jan z Hvězdy, Kollár, Šnajdr)

2. Objev přítomnosti a zrod romantické subjektivity: vrcholy české romantické poezie ve 30. a 40. letech 19. století (od Máchova Máje k Erbenově Kytici; dále např. Kalina, Kapper, Langer, Nebeský, Sabina)

3. Ztracená budoucnost (50.léta 19. století; projekty Klácelovy, Bolzanovy a Smetanovy)

  • Romantismus rezignace a ironie (Bělohrobský, Bendl, Frič, Furch)
  • Slovanský romantismus (Němcová, Dobšinský, Hroboň, sb. Lada Niola)
  • Novoromantimus Hálka, Vrchlického a Zeyera (od 60. do 80.let 19. století)

c. Pokus o definici: Česká kultura jako kultura romantická?

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (10.07.2008)

Seminář je určen především studentům druhého cyklu magisterského studia, kteří již mají základní vědomosti o dějinách české literatury 19. století (příp. studentům doktorského studia se zájmem o poezii a o literaturu 19. století).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK