PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura ve středoevropských souvislostech - ABO300114
Anglický název: Czech Literature in Central European Contexts
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (04.02.2008)Moderní středoevropská literatura II.
Forma:
základní/volitelný seminář, 2 hod. týdně, 1-2 semestr(y)
Charakteristika kurzu:

Cílem semináře je vymezení středoevropského literárního kontextu. Formou analýzy esejistických a beletristických textů se
pokusíme nalézt historická, kulturní a filosofická východiska středoevropského prostoru a jeho literární paměti. Smyslem je
komparace témat, žánrů, postupů, nikoli důkladná analýza jednotlivých národních literatur. Moderní středoevropská
literatura II. navazuje na seminář ze zimního semestru, který se věnoval především středoevropskému modernismu a
tématům, jež s ním souvisejí (habsburský mýtus, fragment, trapnost, groteska, melancholie, cizinectví, nomádství, problém
formy..). Budeme sledovat, jak se tato témata variují v literatuře druhé poloviny 20. století, a formování širšího kulturního
kontextu středoevropské literatury tohoto období (téma těla, krutosti, vyhnanství, hranice,?)
Tematické okruhy:
1) Zpověď, vyznání - detail, pozadí, věci jako kód intimního vyprávění (Márai: Zpověď, Chwin: Haneman, Stasiuk)
2) Tělo - obrazy krutosti, pornografie jako metafora
3) deníková a memoárová literatura, epistolární vyprávění - různé podoby esejistické "autenticity" (Pál Závada,
Gombrowicz, Améry, Canetti, Zweig, Herling-Grudzinski, Milosz)
4) "Heimweh": psanci a vyhnanci, zaniklé kulturní prostory střední Evropy (polské Kresy, Kosovo, polská Litva,
židovská Halič )
5) Přepisování hranic: vysídlení a osídlení, Sudety - krajina na hranici, poválečné "stěhování národů"
6) Postmoderní palimpsesty - zmnožení a vrstvení identity (Pavić, Velikić, Jančar, Grass)

5. března: Thomas Bernhard: Mýcení
Schmidt-Dengler, Wendelin: Patos nehybnosti, in: Souvislosti 1-2, Praha 2003
12.března: Pál Závada: Jadvižin polštář
19. března: Witold Gombrowicz: Pornografie
Péter Esterházy: Malá maďarská pornografie
26. března: Elfride Jelineková: Pianistka
2.dubna : Claudio Magris: Dunaj
9.dubna: Günter Grass: Plechový bubínek
16.dubna: Stefan Chwin: Hanemann
23. dubna: W.G. Sebald: Vystěhovalci
30. dubna: Drago Jančar: Chtíč chtíc nechtíc
7. května: Dragan Velikić: Astrachán
14. května: Milorad Pavić: Chazarský slovník

Andrej Stasiuk: Jak jsem se stal spisovatelem, Agota Kristofová: Druhý sešit
Základní literatura:

HUSSERL, E.: Krize věd a transcendentální fenomenologie
WITTGENSTEIN, L.: Tractatus logico-philosophicus
HEIDEGGER, M.: Básnicky bydlí člověk
NIETZSCHE, F.: Zrození tragédie z ducha hudby, Radostná věda
MILOSZ, C.: Rodná Evropa.Votobia, Olomouc 1997
MILOSZ, C.: Traktáty a přednášky ve verších. Votobia, Olomouc 1999
MILOCZ, C.: Saliga a jiné eseje. Brno, Barrister a Principal 2004
FIUT, A.: V Evropě, čili?(eseje nejen o polské literatuře). Votobia, Olomouc 2001
JANČAR, D.: Brioni. Volvox globator, Praha 2005
JANČAR, D.: Příčky z Jákobova žebříku. Brno, CDK 2006
CANETTI,E.: Svědomí slov. Praha, Torst 1992
ESTERHÁZY,P.: Hrách na zeď
BĚLOHRADSKÝ, V.: Mitteleuropa: rakouská říše jako metafora. On: Přirozený svět jako politický problém. ČS, Praha 1991
MAGRIS, C.: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Triáda, Praha 2001
RÁKOS, P.: Národní povaha naše a těch druhých. Sebeklamy a předsudky jako dějinotvorná síla. Kalligram, Bratislava
2OO1
SZÜCS, J.: Tri historické regióny Európy. Kalligram, Bratislava 2001
BENJAMIN,W.: Původ německé truchlohry. In:Dílo a jeho zdroj. Odeon, Praha 1979
BENJAMIN, W.: Iluminacie. Kalligram, Bratislava 1999
DELEUZE, G.: Kafka. Za menšinovou literaturu.Herrmann a synové, Praha 2001
SUSINI-ANASTOPOULOSOVÁ, Françoise: Fragmentárne písanie. Kalligram, Bratislava 2005
FÖLDÉNYI,Lászlo F.: Melanchólia. Kalligram, Bratislava 2001

Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (27.09.2006)

Franz Kafka: povídky, Zámek

Bruno Schulz: Skořicové krámy

Witold Gombrowicz: Ferdydurke, Pornografie

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

Robert Musil: Muž bez vlastností

Thomas Mann: Kouzelný vrch, Smrt v Benátkách

Sándor Márai: Zpověď

Joseph Roth: Pochod Radeckého

Hermann Broch:Náměsíčníci

Günter Grass: Plechový bubínek

Claudio Magris: Dunaj

Elfride Jelineková: Pianistka, Lačnost

Thomas Bernhard: Wittgensteinův synovec, Chůze

Sándor Tár: Šedý holub

András Pályi: Příchody

Pál Závada: Jadvižin polštář

Stefan Chwin: Hanemann

Dragan Velikić: Astrachán

W.G. Sebald: Vystěhovalci

HUSSERL, E.: Krize věd a transcendentální fenomenologie

WITTGENSTEIN, L.: Tractatus logico-philosophicus

HEIDEGGER, M.: Básnicky bydlí člověk

NIETZSCHE, F.: Zrození tragédie z ducha hudby, Radostná věda

MILOSZ, C.: Rodná Evropa.Votobia, Olomouc 1997

FIUT, A.: V Evropě, čili?(eseje nejen o polské literatuře). Votobia, Olomouc 2001

JANČAR, D.: Brioni. Volvox globator, Praha 2005

ESTERHÁZY,P.: Hrách na zeď

BĚLOHRADSKÝ, V.: Mitteleuropa: rakouská říše jako metafora. On: Přirozený svět jako politický problém. ČS, Praha 1991

MAGRIS, C.: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Triáda, Praha 2001

RÁKOS, P.: Národní povaha naše a těch druhých. Sebeklamy a předsudky jako dějinotvorná síla. Kalligram, Bratislava 2OO1

SZüCS, J.: Tri historické regióny Európy. Kalligram, Bratislava 2001

BENJAMIN,W.: Původ německé truchlohry. In:Dílo a jeho zdroj. Odeon, Praha 1979

BENJAMIN, W.: Iluminacie. Kalligram, Bratislava 1999

DELEUZE, G.: Kafka. Za menšinovou literaturu.Herrmann a synové, Praha 2001

SUSINI-ANASTOPOULOSOVÁ, Françoise: Fragmentárne písanie. Kalligram, Bratislava 2005

FöLDÉNYI,Lászlo F.: Melanchólia. Kalligram, Bratislava 2001

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (27.09.2006)

Tematické okruhy:
1) Formování kulturní paměti střední Evropy (baroknost SE kultury, habsburský mýtus, kulturní stereotypy)

2) Literatura v kontextu středoevropské filosofie (Nietzsche, Wittgesntein, fenomenologie)

3) Fragment: kultura fragmentu, fragmentární psaní, tělo jako fragment

4) Melancholie jako konstitutivní prvek středoevropské kultury

5) Trapnost, grotesknost a ironie

6) Téma identity - bloudění, putování, vystěhovalectví

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK