PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie - ABO300010
Anglický název: Phonetics and Phonology
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (04.02.2006)

Uvádí do obecné problematiky zvukové stavby jazyka a řeči se zaměřením k hlavním složkám synchronního popisu (produkce a percepce řeči, akustická analýza, fonologie, stylová variabilita) a na tomto základě podává přehled základních údajů o současné češtině. Důsledně se propojuje fonetický a fonologický aspekt popisu. Součástí kurzu jsou diagnostické a cvičné poslechové testy zaměřené k percepci vybraných zvukových jevů a v omezeném rozsahu i kontrola vlastního mluvního projevu.
Součástí kurzu je přednáška BO300174. Problematika přednášky a semináře se vzájemně doplňují.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK