PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář – jazyk - ABO100791
Anglický název: Bachelor Seminar – Czech Language
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO500821
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (03.02.2023)
Seminář je určen studentům připravujícím závěrečnou práci. Studenty v počáteční fázi přípravy směřuje ke kritickému čtení dosavadní literatury, jež se týká zvoleného tématu. Studenty v pokročilejší fázi vede k vytvoření propracované osnovy závěrečné práce, k vytvoření prvních souvislých částí textu práce a zpracování nasbíraných dat. Studentům ve finální fázi přípravy pak seminář poskytuje zpětnou vazbu na základě prezentací již hotových částí práce.

Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (03.02.2023)

Studenti jsou v pravidelném kontaktu s vyučujícími, kteří jim dávají zpětnou vazbu k průběhu přípravy jejich závěrečné práce. Studenti by měli uplatněním standardních výzkumných postupů a metod dosáhnout pokroku při zpracovávání své závěrečné práce. 

 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (03.02.2023)

Povinná aktivní účast na semináři. Studenti s ohledem na míru pokročilosti přípravy závěrečné práce odevzdávají jeden ze čtyř výstupů:

a)      komentované rešerše odborné literatury k tématu (alespoň 15 položek);

b)      podrobně okomentovaný popis struktury práce (alespoň 5 normostran);

c)       ucelený text, který bude (po případných úpravách) součástí práce (alespoň 10 normostran);

d)      koncepci výzkumné části práce a návrh analýzy dat (alespoň 5 normostran).

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (03.02.2023)

Seminář se dělí na paralelní tematické skupiny podle počtu a zaměření závěrečných prací studentů.

Setkání každé skupiny se koná dle stanoveného rozpisu minimálně pětkrát za semestr, v případě vyššího počtu studentů i vícekrát. Studenti, jejichž téma závěrečné práce stojí na přechodu mezi uvedenými oblastmi, nebo se jim vymyká, nechť předem konzultují své zařazení s garanty jednotlivých skupin.

V případě nutnosti distanční výuky bude seminář realizován prostřednictvím platformy MSTeams.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (03.02.2023)

Studenti musí mít zadané téma své závěrečné práce, případně již musí mít zcela konkrétní představu o tom, čeho se práce bude týkat, i když téma ještě není oficiálně zadané. Práce musí být zadána nejpozději do poloviny semestru. Seminář doporučujeme navštěvovat v semestru, ve kterém se budete práci intenzivně věnovat (naopak není dobré navštěvovat ho v době, kdy ještě nemáte téma ujasněné).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK