PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie češtiny - ABO100777
Anglický název: Phonetics and Phonology of Czech
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO100888
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Eva Smolková (01.03.2011)

*Základní studijní literatura:*

 

Palková, Z. (1994): /Fonetika a fonologie češtiny/, 2. vyd. 1997. Praha:

Karolinum.

 

*Další odborná literatura:*

 

Clark, J.‑ Yallop, C. (1990): /An Introduction to Phonetics and/

/Phonology/. Oxford: Blackwell.

 

Cvrček, V. a kol. (2010):/ Mluvnice současné češtiny/. Praha: Karolinum.

(pouze 4. část - /Fonetika a fonologie/)

 

Hála, B. (1962): /Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém/

/základě/. Praha: SPN.

 

Sylabus
Poslední úprava: Eva Smolková (01.03.2011)

1. Předmět fonetického výzkumu, metodika, základní pojmový aparát

 

2. Jednotky zvukového plánu jazyka a jejich obraz v transkripčních systémech

 

3. Produkční a akustický aspekt vokalického systému češtiny

 

4. Percepční a funkční aspekt vokalického systému češtiny

 

5. Konsonantický systém češtiny

 

6. Obstruenty a sonory

 

7. Distinktivní rysy fonémů

 

8. Fonotaktika české slabiky

 

9. Asimilace, elize a epenteze ve spojité řeči, užití rázu

 

10. Přízvuk a mluvní takt

 

11. Promluvový úsek a prozodické předěly

 

12. Intonace - melodémy

 

13. Intonace - kontury vně melodému

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK