PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Praktická práce s textem II - ABO100545
Anglický název: Text Editing II
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
PhDr. Mgr. Petra Hesová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (07.02.2015)

Seminář sleduje dvojí cíl:
Studenti by v jeho rámci měli získat základní teoretické povědomí o možných přístupech k textu. Především by si ale měli osvojit základní praktické dovednosti potřebné pro odbornou ediční a textovou přípravu česky psaného beletristického textu.

Za tímto účelem si vyberou vhodný text, buď podle nabídky připravené vyučujícími (rádi bychom navázali na téma, které jsme rozvíjeli v minulém semestru v semináři "gothic-steampunková textologie", tedy na různé podoby fantastické povídky z přelomu 19. a 20. století), nebo na základě vlastního zájmu, např. ve vztahu k zadané bakalářské či diplomové práci). Tento text samostatně připraví podle dohodnutých edičních zásad k vydání (včetně ediční poznámky a komentáře) a svou edici budou prezentovat v semináři.
Mělo by tedy jít o text z 19. století nebo z počátku 20. století (do roku 1918, jen výjimečně i mladší), rozsahem o povídku nebo kratší novelu (20-50 stran, podle náročnosti textu). Soubor takto vznikajících textů vytvoří tematicky jednotný soubor povídek, který bude připraven ke knižnímu vydání. Připravené texty, které by nebylo možné zařadit do knihy, by mohly být publikovány elektronicky, např. v Elektronické knihovně Ústavu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (07.02.2015)

Ediční příprava vybraného textu a prezentace výsledků v semináři.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (07.02.2015)

Základní literatura:

kol.: Editor a text (2006)

Vašák, Pavel a kol.: Textologie. Teorie a ediční praxe (1993)

 

Další doporučená literatura:

Červenka, Miroslav: Textologické studie (2009)

Kosák, Michal a Flaišman, Jiří: Podoby textologie (2010)

Stich, Alexandr: Sabina - Němcová - Havlíček a jiné textologické studie (2011)

Tanselle, Thomas G.: Principy textové kritiky (2012)

Vašák, Pavel: Metody určování autorství (1980)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (07.02.2015)

Seminář se nebude konat soustavně, program pro zimní semestr bude následující:

 

1. třetina semestru (zhruba první 4 týdny): seznámení s možnými edičními přístupy a postupy (převážně dr. Hesová, částečně formou přednášky s odpovídáním na dotazy studentů; může být podle potřeb prodlouženo na 6-7 týdnů) + konzultace výběru vhodného textu

2. třetina semestru: samostatná práce s textem + konzultace s vyučujícími.

3. třetina semestru (zhruba poslední 4 týdny): prezentace dosavadních výsledků v semináři formou krátkého vystoupení + obecná diskuze nad edičními problémy textu/ů.

 

Definitivní příprava textu k vydání bude probíhat v letním semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK