PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení z díla Karla Teigeho a básníků české meziválečné avantgardy - ABO100461
Anglický název: Reading Karel Teige and the Poets of the Czech Avant-Garde between the Two World Wars
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2012)

Seminář je koncipován jako paralelní série sond do teoretického a kritického díla Karla Teigeho tak, jak se profilovalo zejména ve dvacátých letech 20. století, a do básnického díla autorů, které tyto Teigeho teoretické konceptualizace významně ovlivnily, či je svým dílem napomáhali rozvíjet. Seminář se bude opírat o četbu a analýzu vybraných textů programově teoretické a lyrické produkce na pozadí soudobé kritické reflexe a v konfrontaci s pozdějším literárněhistorickým uchopením.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2012)

Základní literatura:
Dějiny české literatury IV. Victoria Publishing, Praha 1995.
Lexikon české literatury A-Ž. Academia, Praha 1985-2008.
Teige, Karel: Svět stavby a básně. Studie z 20. let. Čs. spisovatel, Praha1966.
Vlašín Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá I.-III. (Svoboda, Praha 1970-1972)

Rozšiřující literatura k  tématům:

Ad 1)
Brabec, Jiří: In: Panství ideologie a moc literatury (2009).
Dluhosch, Eric; Švácha, Rostislav (eds.): Karel Teige 1900-1951. LʼEnfant Terrible of the Czech Modernist Avant-garde. MIT, Cambridge 1999.
Effenberger, Vratislav: Nové umění. In: Teige, Karel: Svět stavby a básně. Studie z dvacátých let. Československý spisovatel, Praha 1966, s. 575‒620.
Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan: Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. FF UK, Praha 2011.
Zizler, Jiří (jz): Karel Teige. In: Lexikon české literatury 4/I. Academia, Praha 2008, s. 861-866.

Ad 2)
Teige, Karel: Obrazy a předobrazy (1921); Proletářské umění(1922); Umění dnes a zítra (1922), in týž: Svět stavby a básně. Studie z 20. let. Čs. spisovatel, Praha1966.

Ad 3)
Hora, Josef: Pracující den (1920); Neumann, S. K.: Rudé zpěvy (1923); Seifert, Jaroslav: Město v slzách (1921); Seifert Jaroslav: Samá láska (1923), Wolker, Jiří: Těžká hodina (1922); Píša, A. M.: Hořící dům (1925)

Ad 4)
Teige, Karel: Malířství a poesie (1923); Moderní umění a společnost (1924); Naše základna a naše cesta (1924); Konstruktivismus a likvidace "umění" (1925); Poesie pro pět smyslů (1925), in týž: Svět stavby a básně. Studie z 20. let. Čs. spisovatel, Praha1966.

Ad 5)
Biebl, Konstantin: Zlatými řetezy (1926); Biebl, Konstantin: S lodí, jež dováží čaj a kávu (1927); Hoffmeister, Adolf: Abeceda lásky (1926); Nezval, Vítězslav: Menší růžová zahrada (1926); Nezval, Vítězslav: Básně na pohlednice (1926); Nezval, Vítězslav: Blíženci (1927); Seifert, Jaroslav: Na vlnách TSF (1925)

Ad 6)
Teige, Karel: Podstata konstruktivismu (1927); Ultrafialové obrazy čili artificialismus (1928); Guillaume Apollinaire a jeho doba (1928); Josef Hora Literatura a politika (1929); Polemické poznámky k aktuelním sporům (1929), in týž: Svět stavby a básně. Studie z 20. let. Čs. spisovatel, Praha1966.

Ad 7)
Halas, František: Sépie (1927); Holan, Vladimír: Blouznivý vějíř (1926); Nezval, Vítězslav: Básně noci (1930); Seifert, Jaroslav: Slavík zpívá špatně (1926); Seifert, Jaroslav: Poštovní holub (1929); Závada, Vilém: Panychida (1927)    

Další doporučená odborná literatura:
Brabec, Jiří: Panství ideologie a moc literatury (Praha 2009)
Červenka, Miroslav: Dějiny českého volného verše (Brno 2001)
Červenka, M. - Macura, V. - Med, J. - Pešat, Z.: Slovník básnických knih (Praha 1990)
Český surrealismus 1929-1953 (Red. L. Bydžovská a K. Srp. Praha 1996)
Jak číst poezii. (Red. J. Opelík. Praha 2. vyd. Praha 1969)
Justl, Vladimír: Holaniana (Praha 2010)
Kundera, Ludvík: František Halas (Praha 1998)
Na téma umění a život. F. X. Šalda 1867-1937-2007 (eds. Kubíček, T., Merahut, L., Wiendl, J., Brno 2007)
Pešat, Zdeněk: Dialogy s poezií (Praha 1985)
Pešat, Zdeněk: Jaroslav Seifert (Praha 1991)
Poetika české meziválečné literatury. Problematika žánrů. (Red. D. Hodrová, Praha 1987)
Poetismus. (Red. K. Chvatík a Z. Pešat, Praha 1967)
Proměny subjektu I-II. (Red. D. Hodrová. Praha 1992-1993)
Vojvodík, Josef: Imagines corporis. Tělo v české moderně avantgardě. (Brno 2006)
Wiendl, Jan: Vizionáři a vyznavači.  K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století (Praha 2007)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2012)

Aktivní účast v semináři, průběžné vypracovávání zadaných úkolů.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2012)

Tematické okruhy
1)    Karel Teige - dílo, problémy, otázky…
2)    Karel Teige: Nové umění proletářské (1922)
3)    Vítězslav Nezval: Podivuhodný kouzelník (1922)
4)    Karel Teige: Poetismus (1924)
5)    Vítězslav Nezval: Pantomima (1924)
6)    Karel Teige: Manifest poetismu (1928)
7)  Konstantin Biebl: Nový Ikaros (Nový Ikaros, 1929)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2012)

Seminář je určen pro studenty bakalářského studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK