PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 20. století II (po roce 1939) - ABO100219
Anglický název: Czech Literature of the Second Half of the 20th Century (since 1939)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO100218
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Je záměnnost pro: ABO100106
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (16.02.2011)

Česká literatura pro roce 1945 jako jedno z médií společensko-politického boje o další směřování státu a zároveň jako prostředek naší (sebe)reflexe. Od obecnějších otázek literárních dějin a jejich možností až ke konkrétním dílům, v nichž se ukrývají možné odpovědi na otázky "jaká to byla doba?", ale též na otázky "kdo jsme my, tady a teď?".
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (16.02.2011)

Povinná literatura:

Dějiny české literatury I a II (Academia)

Doporučená literatura:

Hledání literárních dějin
Hledání literárních dějin v diskusi
Václav Veber: Osudové únorové dny
Jiří Knapík: V zajetí moci

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (16.02.2011)


přednesení diskusního příspěvku, ústní či písemný referát k získání zápočtu, esej na literárně historické téma z období 1945-1968 v rozsahu dle platných požadavků ÚČLLV k získání atestace zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (16.02.2011)

Program semináře:

1. Úvodní seminář - shrnutí předchozích témat
2. V jedné ruce držím pero, v druhé revolver - Pavel Kohout: Čas lásky a boje / Milan Kundera: Člověk, zahrada širá
3. První underground - Egon Bondy / Ivo Vodseďálek
4. Josef Jedlička / Bohumil Hrabal
5. Katolická literatura (Jan Zahradníček / Jaroslav Durych)
6. Exil - Egon Hostovský
7. Proměny budovatelské prózy - Jan Procházka: Zelené obzory
8. Projekce - Srpnová neděle (O. Vávra, 1960)
9. Proměny dramatu - František Hrubín: Srpnová neděle / Milan Kundera: Majitelé klíčů
10. Masky, blázni, masopust - Josef Topol: Konec masopustu
11. Čí žert to byl? - Milan Kundera: Žert / Nikdo se nebude smát
12. Projekce - Žert (J. Jireš, 1968)
13. Závěrečná diskuse

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (16.02.2011)


rámcová znalost českých dějin po r. 1945, základní znalosti literatury socialistického realismu, ochota prezentovat své názory.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK