PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 20. století II (po roce 1939) - ABO100177
Anglický název: Czech Literature of the Second Half of the 20th Century (since 1939)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Je záměnnost pro: ABO100104
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (04.09.2009)

Seminář se pokusí poodstoupit od ?tradičního? přístupu, zaměřujícího se na dějiny vzniku, recepce a interpretaci velkých textů na pozadí hypotetického kontextu. K textům tohoto typu bude jen odkazovat a naopak se pokusí o analýzu kontextů, do nichž texty ?velké? literatury vstupují. Jádrem naší konceptualizace bude metafora kulturního prostoru, v němž se prolínají a navzájem kříží, podporují či eliminují různé typy diskursů. Centrem zájmu budou diskursy se silným dopadem, tj. kulturní produkty masového vlivu (pop-kultura). Interpretační debata v semináři bude analyzovat jednotlivé literární (a pop-kulturní) jevy a projevy v časovém horizontu 1945-1989 s přesahem až do současnosti. Preferovanou metodologií bude kombinace sémiotického přístupu a kulturně sociologického přístupu v pojetí nového historismu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (04.09.2009)

Základní literatura

LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J.: Česká literatura od počátků k dnešku. 2., doplněné vyd., Praha: NLN, 2002.

PŘIBÁŇ, Michal, ed.: Z dějin českého myšlení o literatuře I (1945-1948)

http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/antologie/zdejin/1

PŘIBÁŇ, Michal, ed.: Z dějin českého myšlení o literatuře II (1948-1958)

http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/antologie/zdejin/2

PŘIBÁŇ, Michal, ed.: Z dějin českého myšlení o literatuře III (1958-1969)

http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/antologie/zdejin/3

PŘIBÁŇ, Michal, ed.: Z dějin českého myšlení o literatuře IV (1970-1989)

http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/antologie/zdejin/4

Slovník české literatury po roce 1945

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/

Doporučená literatura

JANOUŠEK, P. a kol. Dějiny české literatury 1945-1989, I. Praha: Academia, 2007.

JANOUŠEK, P. a kol. Dějiny české literatury 1945-1989, II. Praha: Academia, 2007.

JANOUŠEK, P. a kol. Dějiny české literatury 1945-1989, III. Praha: Academia, 2008.

JANOUŠEK, P. a kol. Dějiny české literatury 1945-1989, IV. Praha: Academia, 2008.

BÍLEK, Petr A., ed.: James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění. Příbram : Pistorius & Olšanská 2007.

ČERVENKA, M.: Styl a význam. Praha: Československý spisovatel, 1991.

Česká literatura 1945-1970. Interpretace vybraných děl. Red. J. Táborská a M. Zeman. Praha 1992.

DOKOUPIL, B. - ZELINSKÝ, M. a kol.: Slovník české prózy 1945 - 1994. Ostrava: Sfinga, 1994.

DENEMARKOVÁ, Radka, ed.: Zlatá šedesátá. Praha: ÚČL AV ČR, 2000.

HOLÝ, J. a kol.: Český Parnas. Literatura 1970 - 1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha: Galaxie, 1993.

JANOUŠEK, P. a kol: Slovník českých spisovatelů od roku 1945 I-II. Praha: Brána: ÚČL AV ČR,1995-1998.

GROSSMAN, J.: Analýzy. Praha: Československý spisovatel, 1991.

JUST, V. et. kol: Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a v souvislostech. Praha: Divadelní ústav, 1995.

KOSKOVÁ, H.: Hledání ztracené generace. 2. dopl. vyd., Praha: H & H, 1996.

KOŽMÍN, Zdeněk: František Hrubín. In: Kožmín, Zdeněk: Interpretace básní. Brno: Masarykova univerzita, 1997 (dostupné v Elektronické knihovně na webu ÚČLLV)

KOŽMÍN, Z.: Umění básně: Skácel, Mikulášek, Kundera. Brno: K22a, 1990.

KOŽMÍN, Z. - TRÁVNÍČEK, J.: Na tvrdém loži z psího vína. (Česká poezie od 40. let do současnosti.) Brno: Books, 1998.

LOPATKA, J.: Předpoklady tvorby. Praha: Československý spisovatel, 1991.

MACURA, Vladimír: Šťastný věk. 2. vyd. Praha: Academia 2008.

MACHALA, L. - PETRŮ, E. a kol.: Panorama české literatury. (Literární dějiny od počátků do současnosti.) Olomouc: Rubico, 1994.

OPELÍK, J.: Nenáviděné řemeslo. Výbor z kritik 1957-1968. Praha: Československý spisovatel, 1969.

OPELÍK, J. (red.): Jak číst poezii. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1969 (pouze toto vydání).

RICHTEROVÁ, S.: Slova a ticho. Praha: Československý spisovatel: Arkýř, 1991.

SUCHOMEL, M.: Literatura z času krize. Brno: Atlantis, 1992.

TRÁVNÍČEK, J.: Poezie poslední možnosti. Praha: Torst, 1996.

VOHRYZEK, J.: Literární kritiky. Praha: Torst, 1995.

ZACH, A.: Kniha a český exil 1949 - 1990. Praha: Torst, 1995.

ZIZLER, J., HRUŠKA, P., MACHALA, L., VODIČKA, L.: V souřadnicích volnosti (Česká literatura 90. let 20. století v interpretacích). Praha, Academia 2008.

On-line zdroje:

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/

http://www.ucl.cas.cz/ceny/ (Katalog literárních cen a laureátů)

http://www.czlit.cz/main.php?pageid=53 (Bílek, Petr A.: Česká literatura po roce 1945)

http://www.sorela.cz

http://www.normalizace.eu

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (04.09.2009)

Důkladné přečtení všech interpretovaných textů před příslušným seminářem, vůle zapojit se do diskuse s vlastním názorem.

zápočet na základě předloženého eseje na vybrané téma (min. 1 500 slov); zkouška na základě předloženého eseje na vybrané téma (min. 2 500 slov).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (04.09.2009)

Česká literatura 20. století II (od roku 1939)

Vyučuje:

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.,

Forma:

základní seminář, 2 hod. týdně, 2 semestry - předmět v rámci Literární historie A - C

Tematické okruhy (na ZS i LS):

1) Veřejný kulturní prostor 1945-48

a) Konceptualizace válečné zkušenosti: Jedinec a/versus Dějiny

Četba:

Hrubín, František: Jobova noc

Kolář, Jiří: Ódy a variace

Hostovský, Egon: Úkryt

Weil, Jiří: Život s hvězdou

b) Boj o program, institucionalizaci a volba mezi "návratem" a realizací "utopie": agitační a volební plakáty či dobová hudba jako kontextové pozadí

Četba:

Drda, Jan: Němá barikáda

Holan, Vladimír: Rudoarmejci

2) Mytologizační potenciál poúnorové skutečnosti

a) Kultura ukazující cestu ke šťastnému věku: ideologizované umění

Četba:

Vizuální materiál na webu www.sorela.cz

b) Ikonizace Stalina a Klementa Gottwalda: mýtus vůdce a jeho nesmrtelnosti (Stalinův pomník, Gottwaldovo mauzoleum na Vítkově, dobová poezie, próza a publicistika)

Četba:

Brousek, Antonín, ed.: Podivuhodní kouzelníci, Zpěv jedenáctý (přístupné on-line na webu www.sorela.cz)

c) Re-interpretace "odkazu klasiků": Jirásek a Fučíkův odznak

Četba:

Kundera, Milan: Poslední máj (1. vyd., 1955)

http://www.ustrcr.cz/cs/fucikuv-odznak

http://www.ustrcr.cz/cs/jiraskovska-akce

d) Mýtus nového člověka: Emil Zátopek jako kulturní produkt (Emil Zátopek, dokumentární film, 1954)

Četba:

Káňa, Vašek: Parta brusiče Karhana

Kolář, Jiří: Prométheova játra

3) "Soft" éra přelomu 50. a 60. let

a) Čověk privátní: česká verze americké ?nuclear family? (televize, volný čas) jako pozadí pro literaturu ?života kolem nás?

Četba:

Hrubín, František: Srpnová neděle a Romance pro křídlovku

Kundera, Milan: Majitelé klíčů

4) "Zlatá" šedesátá: emblematizace zápasu o socialismus s lidskou tváří

a) Jedinečnost versus mýtická univerzálnost bytí (a taky Jedlička versus Kundera)

Četba:

Jedlička, Josef: Kde život náš je v půli se svou poutí

Kundera, Milan: Žert

b) Big beat aneb Sex, drogy a rock´n´roll po česku

Četba:

Hrabě, Václav: Blues pro bláznivou holku

c) Princip seriálovosti nahrazující invariant

Četba:

Kundera, Milan: Směšné lásky

d) Angažovanost versus distance

Četba:

Smoček, Ladislav: Podivuhodné odpoledne pana Burkeho

Vyskočil, Ivan: Křtiny v Hřbvích aneb Blbá hra

e) Verbální a vizuální obrazy roku 1968

Četba:

Kohout, Pavel: Kde je zakopán pes

Pludek, Alexej: Vabank

Procházka, Jiří: Klauni a Hrdelní pře

5) "Konsolidace" a "normalizace"

a) Individuální a institucionální budování hranice privátního a veřejného

Četba:

Vaculík, Ludvík: Morčata

Hrabal, Bohumil: Příliš hlučná samota

b) Big beat aneb Sex, drogy a rock´n´roll po česku II: To nejhorší z české normalizační pop music

c) Vnitřní a vnější perspektiva obrazu totalitární společnosti

Četba:

Havel, Václav: Audience

Kundera, Milan: Nesnesitelná lehkost bytí

d) Major Zeman

(analýza vybraných pasáží televizního seriálu)

7) Post-totalitní situace

a) Zrod porevolučního bestselleru

Četba:

Viewegh, Michal: Báječná léta pod psa

b) Obrazy světa bez minulosti

Četba:

Berková, Alexandra: Magorie

Topol, Jáchym: Výlet k nádražní hale

c) Hledání pevných bodů ve světě, který ztratil své binární opozice

Četba:

Hakl, Emil: O rodičích a dětech

Topol, Jáchym: Noční práce

Balabán, Jan: Možná že odcházíme

Němec, Martin: Stodola

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (04.09.2009)

absolvování kurzu Četba české literatury 20. století II (od roku 1939)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK