PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení děl české literatury 20. století II (po roce 1939) - ABO100135
Anglický název: Reading of Czech Literature of 20th Century II (since 1939)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Mgr. Vít Schmarc, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (30.07.2009)

MÝTUS V MODERNÍ ČESKÉ LITERATUŘE

Kurz se zaměřuje na četbu a komparativní interpretaci české literatury 2. pol. 20. století. Nejde však o ucelený literárně historický výklad. Cílem je především kritické čtení a interpretace zvolených textů s přihlédnutím k různým výkladovým a čtenářským kontextům. Výběr textů akcentuje pouze dílčí aspekt, a sice návrat autorského mýtu v moderní literatuře ? repríza i destrukce ?velkých? mýtických příběhů, mýtus jako genius loci, apod.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (30.07.2009)

Doporučená literatura:

Sellier, P.: Co je literární mýtus? In: Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno, Host 2002

Casirer E: Filosofie symbolických forem II. Mýtické myšlení. Praha 1996.

Frye, N.: Anatomie kritiky.Brno, Host 2003.

Meletinsikij, J.M.: Poetika mýtu.Praha, Odeon 1989.

Neubauer, Z. : Mythos.In: Prostor 15/1991

Ricoeur, P.: Čas a vyprávění. Praha, OIKOYMENH 2000

Ricoeur, P.: Život, pravda, symbol. Praha, OIKOYMENH 1993

Todorov, T: Poetika prózy. Praha 1996

Od poetiky k diskursu. Brno, Host 2002

Scholes,R.-Kellogg, R.: Povaha vyprávění. Brno, Host 2002

ČERVENKA, Miroslav. Symboly, písně a mýty. Studie o proměnách českého lyrického slohu na přelomu století (Sova, Březina, Neumann, Gellner, Toman). Praha: Český spisovatel, 1966.

HODROVÁ, Daniela (ed.). Proměny subjektu I, II. Praha : Ústav pro českou a světovou literaturu, 1993, 1994.

CHALUPECKÝ, Jindřich. Expresionisté. Weiner, Deml, Klíma, Hašek. Praha : Mladá fronta,1992.

PAPOUŠEK, Vladimír. Existencialisté. Existenciální fenomény v české próze 20. století. Praha : Torst, 2004.

PEŠAT, Zdeněk. Dialogy s poezií. Praha: Československý spisovatel, 1985.

STROHSOVÁ, Eva. Zrození moderny. Praha : Československý spisovatel, 1963.

VOJVODÍK, Josef.. Od estetismu k eschatonu. Motivická sémantika lyrického díla Otokara Březiny. Rekonstrukce symbolických paradigmat. Praha : Academia, 2004.

TEIGE, Karel. Výbor z díl. I. Svět stavby a básně. Praha 1966. II. Zápasy o smysl moderní tvorby. Praha 1969. III. Osvobozování života a poesie. Praha : Aurora, 1994.

WIENDL, Jan.Krajina, člověk, víra. Ideologický aspekt v Zahradníčkově poezii 2. poloviny 30. let. Česká literatura 48, 2000, č. 5, s. 476-482.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (30.07.2009)

Pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, průběžná četba zadaných textů, esej v rozsahu 5-6 stran.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (30.07.2009)

MÝTUS V MODERNÍ ČESKÉ LITERATUŘE

Vyučuje: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

Forma: volitelný (základní) seminář, 2 hod. týdně, 1 sem.

Hlavní tematické okruhy:

1) Literárně teoretické vymezení pojmu ?autorský mýtus?, ?mýtická narativita?, literární tradice mýtického vyprávění.

2) Mýtus jako narativní struktura.

3) ?Mýtický zpěv Sirén? v epických příbězích české poezie.

4) Autorský mýtus a postmoderní poetika románu.

Ivan Blatný: Terrestris

Oldřich Mikulášek: Vyvolavač (Ortely a milosti)

Josef Kainar: Lazar a píseň (Lazar a píseň)

Bohuslav Reynek: Job v zimě (Sníh na zápraží), Zázrak v Káni Galilejské (Odlet vlaštovek)

Milada Součková: Amor a Psyché

Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol

Vladimír Holan: Noc s Ofélií

Vladimír Šiktanc: Tanec smrti

Miloš Urban: Poslední tečka za rukopisy

Daniela Hodrová: Trýznivé město (Podobojí, Kukly)

Daniela Hodrová: Trýznivé město (Théta)

Milana Kundera: Nesmrtelnost

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK