PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení děl české literatury 20. století II (po roce 1939) - ABO100022
Anglický název: Reading of Czech Literature of 20th Century II (since 1939)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (17.02.2010)

Seminář je zaměřen na poznávání vybraných, především prozaických děl české literatury šedesátých let. Sledovány budou různorodé dobové projevy tvůrčích inovantivních nebo vyhraněných postupů, otevírající nové možnosti zachycení situace individuality, jejího prožívání a konfrontace s okolím - především prostřednictvím fenoménů paradoxu, grotesky a absurdity. Zvolené texty budou čteny a diskutovány s důrazem na hledání dobových souvislostí, jejich proměn a interpretačních možností.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (17.02.2010)

J. Grossman: Analýzy, Praha 1991 (ed. J. Holý a T. Pokorná).

M. Jankovič: Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala, Praha 1998.

J. Lehár, A. Stich, J. Janáčková, J. Holý: Česká literatura od počátků k dnešku, Praha 1998, 2002.

J. Lopatka: Šifra lidské existence, Praha 1995 (ed. M. Špirit).

J. Opelík: Nenáviděné řemeslo, Praha 1969 + in M. Kundera: Směšné lásky, Brno 1991.

Příběhy pod mikroskopem. Šest studií o současné próze, Praha 1966 (red. R. Pytlík).

Slovník české prózy 1945-1994, Ostrava 1994 (red. B. Dokoupil a M. Zelinský).

Slovník českých spisovatelů (2005, 2. vyd., red. V. Menclová, V. Vaněk).

Slovník českých spisovatelů od roku 1945, Praha 1998-99 (ved. red. P. Janoušek).

M. Suchomel: Literatura z času krize, Praha 1992 + Co zbylo z recenzenta, Brno 1995.

Další literatura bude uvedena v rozpisu k tématům jednotlivých seminářů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (17.02.2010)

Aktivní účast na semináři na základě četby a studia určených děl a odborné literatury; plnění průběžně zadávaných úkolů; vystoupení (referát) na vybrané téma. V případě výběru Zk i formou řádně zpracované a ústně obhájené písemné práce.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (17.02.2010)

Témata:

Karel Michal: Bubáci pro všední den (1961),

Bohumil Hrabal: Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet (1965),

Ivan Vyskočil: Vždyť přece létat je snadné (1964), Kosti (1966),

Petr Pujman: Prevít a zvířátka (1969),

Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol (1967), Smrt morčete (1969), Myši Natálie Mooshabrové (1970),

dále texty Jaroslava Putíka, Milana Kundery, Václava Havla.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK