PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení děl české literatury 20. století I (do roku 1939) - ABO100018
Anglický název: Reading of Czech Literature of 20th Century I (till 1939)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.05.2008)

V semináři se budou sledovat dva charakteristické aspekty, které se v české poezii tohoto období výrazně prosazují, nabývají různých podob, dokonce až protikladných, jejichž genezi však najdeme v zárodečném stavu již v díle K. H. Máchy, to znamená pocit existenciální úzkosti ze skutečnosti, a zároveň neutuchající snaha o jeho překonání na základě různých básnických vizí, což se prosazuje především prostřednictvím různých forem metamorfózy skutečnosti na základě básnické obraznosti. Od ozřejmění iniciační role K. H. Máchy budou jednotlivé texty vybírány vyučujícím ze sbírek českých básníků od symbolismu až k poezii 30. let. Při výběru může postupně docházet k dohodě se studenty. Na základě rozboru a interpretace vybraných textů bude probíhat pokus o určení vývoje a proměn máchovského východiska u jednotlivých básníků, a tím osvojení základních podob české poezie a básnických postupů v tomto období.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.05.2008)

Základní literatura:

Dějiny české literatury IV, Praha 1995

Česká literatura od počátku k dnešku, Praha 1998

Lexikon české literatury I ? III (A ? Ř)

Doporučená literatura:

Fučík, Bedřich: Píseň o zemi, in Píseň o zemi, Praha 1994

Nezval, Vítězslav: Moderní básnické směry

Červenka, Miroslav: Symboly, písně a mýty, Praha 1966

Pešat, Zdeněk (ed.): Poetismus, Praha 1967

další doplní vedoucí semináře podle zadání konkrétních témat

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.05.2008)

Forma:

základní seminář, 2 hod. týdně, předmět bakalářského studia

Požadavky pro získání atestace:

Aktivní účast na semináři, četba primárních textů a sekundární literatury opírající se o Průvodce magisterským studiem (P. Bílek a kol., UK v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2002).

Tematické okruhy:

1. K. H. Mácha: báseň Temná noci! Jasná noci!, Máj (3. zpěv)

2. O. Březina: Tajemné dálky, Svítání na západě, Ruce (výběr ? ? a stejně tak u dalších sbírek)

3. K. Toman: Torzo života, Měsíce

4. S. K. Neumann: Kniha lesů, vod a strání

5. F. Šrámek: Splav

6. J. Deml: Můj očistec, Moji přátelé

7. J. Wolker: Host do domu, Těžká hodina

8. V. Nezval: Pantomima, Básně noci

9. F. Halas: Kohout plaší smrt

10. J. Zahradníček: Pokušení smrti, Jeřáby

11. J: Hora: Struny ve větru, Tvůj hlas

12. J. Seifert: Jablko z klína, Ruce Venušiny

13. V. Nezval: Absolutní hrobař, Pět minut za městem

14. J. Orten: Cesta k mrazu, Ohnice

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK