PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 20. století I (do r. 1939) - ABO100011
Anglický název: Czech Literature of the First Half of the 20th Century (till 1939)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Je záměnnost pro: ABO100282
Rozvrh   Nástěnka   
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (01.10.2009)

Způsob ukončování studijního předmětu:zápočet po zimním semestru, zkouška po letním semestru (forma A ? C)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (01.10.2009)

Základní tematické okruhy kurzu:

Básnický realismus ? jeho žánrové formy a varianty v díle J. S. Machara.

Dekadentní krajina a dekadentní symbol ( např.figurální) v díle Karla Hlaváčka, Antonína Sovy a S.K.Neumanna.

Problém subjektu v generaci ?buřičů?. (Viz stejnojmennou stať V. Macury ve sborníku Proměny subjektu I)

Vývoj Tomanova slohu. (Viz stejnojmennou studii M.Červenky v souboru Symboly, písně a mýty)

Obraz českého venkova (české vesnice) v krátké próze (T.Nováková, K.V.Rais, V. a A. Mrštíkové, J. Kratochvíl).

?Romány ztracených iluzí? a romány zrání ? problém vnitřní perspektivizace románu (Santa Lucia, Ivův román, Křižovatky, Stříbrný vítr, Větrná setba)

Vlna baladismu a mytologizace v prvních desetiletích dvacátého století (V. Dyk, A. Sova, F. Šrámek, J. Durych, J. Mahen, P.Bezruč)

Proměny přírodní lyriky:

A/ Přírodní (krajinářský) realismus a impresionismus Antonína Sovy

B/ Nově prožitý a básnicky ?formulovaný? vztah člověka a přírody v Knize lesů, vod a strání S.K.Neumanna

Novoklasicistní tíhnutí k tvarové kázni a obnovení výpravnosti (J.a K.Čapkové, B.Benešová, V. Dyk, F. Langer a další)

Ohlasy a ozvuky naturalismu v povídkách a románech, zejména v dílech K.M.Čapka-Choda.

Expresionistická stylizace a noetika v poezii a próze (R.Weiner, B.Reynek, J. Čapek, L.Klíma, F.Halas, V. Závada)

Předválečná moderna ? literární polemiky a básnický civilismus S.K.Neumanna.

Poetismus: nové pojetí básnického obrazu, uplatnění montážního principu; celkový estetický koncept.

Varianty polytematických básnických skladeb.

Vlna utopismu v české próze.

Romány lidských množin (pokusy o sociální román).

Psychologická próza třicátých let ( Hostovský, Havlíček, Řezáč).

Projevy spiritualismu a filozofické (existenciální) reflexe v poezii třicátých let.

Sebereflexivita prózy ? rozmanité formy zviditelnění ?utvořenosti? literárního díla.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK