PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 20. století I (do r. 1939) - ABO100010
Anglický název: Czech Literature of the First Half of the 20th Century (till 1939)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (17.02.2010)

F. X. Šalda - proměny kritického typu
Přednáška se zaměřuje k analýze kritického díla zakladatele moderní české umělecké kritiky F. X. Šaldy. Jejím cílem je ukázat v širších kulturních a společenských souvislostech a na základě analýzy vybraných Šaldových textů kontinuitu i proměny tohoto celku.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (17.02.2010)

Základní literatura:

Soubor díla F. X. Šaldy, viz:

(http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/soubory/FXS)

Doporučená literatura:

Pistorius, J.: Bibliografie díla F. X. Š. (1948)

?Brabec, J.: Šaldova vůle k integraci (Zápisník o Šaldovi č. 16, 2009); in: Panství ideologie a moc literatury (2009)

?Buriánek, F. Kritik F. X. Šalda (1987)

?Černý, V.: In: Tvorba a osobnost I. (1992)

?dvo (= Vojtěch, D.): F. X. Šalda (in Lexikon české literatury IV., 2008)

?F. X. Š. 1867-1937-1967 (sb., 1968; věd. red. F. Vodička)

?Fučík, B.: In: Čtrnáctero zastavení (1992), Kritické příležitosti 2 (2002), Rodná krajina básníkova (2003)

?Halas, F.: In: Magická moc poezie (1958)

?Hora, J.: In: Poezie a život (1959)

?Kalandra, Z.: In Intelektuál a revoluce ( 1994)

?Králík, O.: In: Osvobozená slova (1995), Platnosti slova (2001)

?Mokrejš, A.: Duchovní svět F. X. Šaldy (1997)

?Na téma umění a život" F. X. Šalda 1967-1937-2007 (sb., 2007, eds. T. Kubíček, L. Merhaut, J. Wiendl)

?Patočka, J.: In: Umění a čas I. (2004)

?Pešat, Z.: In: Tři podoby literární vědy (1998)

?Polemos 1997 (in Česká literatura 1998, č. 3)

?Svoboda, L.: F. X. Šalda (1967)

?Svrček, J. B.: F. X. Šaldy boje a zápasy o výtvarné umění (1947)

?Teige, K.: In: Zápasy o smysl moderní tvorby (1969), Osvobozování života a poezie (1994)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (17.02.2010)

Tematické okruhy:

1. F. X. Šalda - osobnost, dílo, problémy?

2. "Syntetism v novém umění"

3. "Těžká kniha"

4. "Kritika patosem a inspirací"

5. "Vývoj a integrace v poezii Otokara Březiny"

6. "O tzv. nesmrtelnosti díla básnického"

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK