PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Myšlení Asie b - AAS100002
Anglický název: Asian Philosophy and Thought b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Vyučující: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Daniel Berounský, Ph.D. (17.09.2021)
V tomto předmětu budou posluchači uvedeni do myšlenkových a náboženských tradic Asie. V asijském prostoru jsou vedle šamanských kultů dominantní původně čínské tradice (konfuciánství, taoismus), indické (hinduismus, buddhismus, džinismus), ale i importované (islám, křesťanství). Každá z těchto tradic však má v konkrétních regionech svá specifika vštěpující jim unikátní ráz a nalézáme také specifické tradice národní (např. Japonský šintoismus, tibetský bön). Tento předmět se však nesoustředí jen na institucionalizované náboženské tradice, avšak obecněji na charakteristické prvky myšlenkových tradic vybraných regionů Asie a jejich žitých podob. Předmět je vyučován specialisty z Úsavu asijských studií. Zakončen je zkouškou, zpravidla formou písemného testu
Literatura
Poslední úprava: doc. Daniel Berounský, Ph.D. (17.09.2021)

Heissig, W., 1980, The Religions of Mongolia, University of California Press, Berkeley.

Liščák, V., 2000. Čína – dobrodružství Hedvábné stezky, Davle, Set Out.

Oberfalzerová, A., 2004, Metaphors and Nomads, Triton, Praha

Srba, O., Schwarz, M., 2015, Dějiny Mongolska, NLN

Forshee, J. Culture and Customs of Indonesia. Westport: Greewood Press, 2006. ISBN-13: 978-0313333392.

Peacock, J.L. Indonesia: An Anthropological Perspective. Los Angeles - Pacific Palisades: Goodyear Publishing, 1973. ISBN-13: 978-0876204160

Kapstein, M. T. (2006) The Tibetans. Oxford – Malden – Victoria, Blackwell Publishing.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (02.05.2022)

1.-3. Tibet

4.-6. Mongolsko

7.-9. Indonésie

10.-12 Vietnam

* Letní semestr 2022
1. (24.2.) MONGOLSKO I. (Veronika Zikmundová) Kočovnické náboženství z historického a synchronního pohledu - Přednáška představí hlavní principy náboženství centrálněasijských kočovníků v kontextu kočovnického způsobu života. V první části se seznámíme s nejstaršími archeologickými památkami vztahovanými k náboženství kočovníků a se zprávami o náboženství historických kočovných říší, nazývaného dnes také tengrismus. Podrobněji se budeme věnovat období Mongolské říše a kultu Čingischána. Druhá část přednášky se soustředí na současnou podobu "tengrismu" tak, jak je praktikován moderními mongolskými kočovníky.

2. (3.3.) MONGOLSKO II. (Veronika Zikmundová) Velké náboženské systémy a "šamanismus" u kočovníků - První část přednášky je přehledem věroučných systémů, které v průběhu známých dějin pronikly do Centrální Asie ze západu a byly v určité míře praktikovány kočovníky. Ve druhé části přednášky se budeme věnovat otázkám šamanských tradic na území dnešní Centrální Asie: Jaký byl vztah šamanských tradic k tengrismu, čím se mongolští šamani liší od sibiřských šamanů, čím od šamanů Japonska a jihovýchodní Asie?

3. (10.3.) TIBET II. (Daniel Berounský) Kult lokálních božstev jako příklad lidové náboženské tradice

4. (17.3.) KOREA I. (Marek Zemánek) Domestikace velkých tradic

5. (24.3.) KOREA II. (Miriam Lowensteinová) Změny paradigmatu

6. (31.3.) KOREA III. (Marek Zemánek) Náboženská laboratoř

7. (7.4.) JAPONSKO I. (Jan Sýkora) Nejstarší duchovní tradice a jejich vztah k vnějším duchovním proudům - myšlení jako víra

8. (14.4.) DĚKANSKÉ VOLNO

9. (21.4.) JAPONSKO II. (David Labus) (Neo)konfucianismus v době Tokugawa - myšlení jako politická doktrína. Tématy budou etika jedince, myšlení Mistra Soraie a vztah k Západu

10. (28.4.) INDONÉSIE I. (Pokorný/Petrů) a. Protomalajský animismus; indická náboženství na cestě na východ a jejich indigenizace, koncept božského krále a “mandalový” systém vládnutí b. Náboženský synkretizmus v souostroví, námořní říše Sriwijaya jako modelový příklad propojení myšlenkového světa zemědělců, rybářů s obchodní třídou a náboženskými učenci

11. (5.5.) INDONÉSIE II. (Pokorný/Petrů) a. Islám a jeho adaptace souostroví; vznikající povědomí ostrovní sounáležitosti b. Evropský myšlenkový svět (křesťanství) a ideově-náboženský vývoj moderní indonéské společnosti (1850-2000)

12. (12.5.) VIETNAM I. (Nováková) a. Počátky buddhismu ve Vietnamu; konfucianismus a vytvoření vietnamského starověku; lidové náboženství a jeho vztah ke státní moci 13. (19.5.) VIETNAM II. (Nováková) a. Šamanské kulty - od pověr k náboženství; synkretické náboženství Cao Dai jako reakce na francouzský kolonialismus

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK