PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Myšlení Asie a - AAS100001
Anglický název: Asian Philosophy and Thought a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 160 / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Daniel Berounský, Ph.D. (17.09.2021)
V tomto předmětu budou posluchači uvedeni do myšlenkových a náboženských tradic Asie. V asijském prostoru jsou vedle šamanských kultů dominantní původně čínské tradice (konfuciánství, taoismus), indické (hinduismus, buddhismus, džinismus), ale i importované (islám, křesťanství). Každá z těchto tradic však má v konkrétních regionech svá specifika vštěpující jim unikátní ráz a nalézáme také specifické tradice národní (např. Japonský šintoismus, tibetský bön). Tento předmět se však nesoustředí jen na institucionalizované náboženské tradice, avšak obecněji na charakteristické prvky myšlenkových tradic vybraných regionů Asie a jejich žitých podob. Předmět je vyučován specialisty z Ústavu asijských studií a Katedry sinologie. Je zakončen zkouškou, zpravidla formou písemného testu.


Literatura
Poslední úprava: doc. Daniel Berounský, Ph.D. (17.09.2021)

Baker, D. (2008). Korean spirituality. Honolulu: University of Hawaii Press.

Barshay, Andrew. The Social Sciences in Modern Japan: The Marxian and Modernist Traditions. University of California Press, 2004.

Blocker, H. Gene; Starling, Christopher I. Japanese Philosophy. State University of New York Press, 2001.

Boot, J. W. Critical Readings in the Intellectual History of Early Modern Japan. Brill, 2012.

Flood, Gavin D. An Introduction to Hinduism. Cambridge University Press, 1996.

Grayson, J. H. (2002). Korea: A religious history (Rev. ed). New York: Routledge.

Halbfass, W. India and Europe, An Essay in Philosophical Understanding. State University of New York Press, Albany, 1998.

Kitagawa, Joseph. Religion in Japanese History, Columbia Univ. Press, 1966.

Knipe, D. M. Hinduismus: experimenty s posvátnem. Prostor, Praha 1997.

Pertold, Otakar. Džinismus. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966.

Reitan, Richard M. Making a Moral Society: Ethics and the State in Meiji Japan. University of Hawaii Press, 2010.

Saaler, Sven; Koschmann, Victor (ed.). Pan-Asianism in Modern Japanese History. Routledge, 2007.

Wakabayashi Bob Tadashi. Modern Japanese Thought. Cambridge University Press, 1998.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (02.05.2022)

1.-4. Indické tradice (hinduismus, buddhismus džinismus)

5.-8. Čínské tradice konfuciánství a taoismu

9.-12. Japonské tradice

* Zimní semestr 2021
1. (7.10.) INDIE I. (Zdeněk Štipl) Evropa a Indie - vývojové trendy ve vzájemném poznávání, evropské předporozumění „jinému“ a jeho historické proměny v případě Indie; role a pojetí náboženství v Indii - víra vs. náboženská identita, rigidnost formy vs. vágnost obsahu, domácí vs. veřejné projevy náboženského prožívání, velká vs. malá tradice, text vs. žitá praxe

2. (14.10.) INDIE II. (Zdeněk Štipl) Indické náboženské tradice I - hinduismus, klíčové konceptuální představy a vývojové etapy

3. (21.10.) INDIE III. (Zdeněk Štipl) Indické náboženské tradice II - buddhismus, klíčové konceptuální představy a vývojové etapy buddhismu v Indii

4. (4.11.) ČÍNA I. (Kateřina Gajdošová) Úvod do čínského myšlení - základní přehled a pojmy,

5. (11.11.) ČÍNA II. (Kateřina Gajdošová) Nejstarší období - kosmologie, kult předků, věštebná praxe

6. (18.11.) ČÍNA III. (Kateřina Gajdošová) Formování tradice - vznik a prvotní podoby konfucianismu

7. (25.11.) ČÍNA IV. (Kateřina Gajdošová) Anti-tradicionalismus - taoismus a legismus

8. (2.12.) ČÍNA V. (Kateřina Gajdošová) Pozdější vývoj - prolínání tradic, eklekticismus, vývoj buddhismu v Číně

9. (9.12.) INDIE III. (Zdeněk Štipl) Indické náboženské tradice III - případová studie charakterizující vývoj v indickém myšlenkovém prostoru (jóga a její proměny v dějinách)

10. (16.12.) INDIE IV. (Zdeněk Štipl) Indické náboženské tradice IV - případová studie z prostředí indických minoritních náboženství (inkulturace křesťanství) *

11. (6.1.) TIBET I. (Daniel Berounský) Tantrický buddhismus v Tibetu, náboženská tradice bönu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK