PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Irský jazyk - 5 - AAAV00734
Anglický název: Irish Language - 5
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kenneth Ó Donnchú
Mgr. Radvan Markus, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radvan Markus, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Helena Znojemská, Ph.D. (07.10.2011)

Kursy irského jazyka jsou nabízeny na úrovni začátečníků a mírně pokročilých. Základním cílem je dát studentům možnost
získat základní znalosti mluvené i psané irštiny. Hodiny nabízejí přehled historie jazyka a poté se zaměřují na základy
komunikačních dovedností a pravopisu. Druhá úroveň kursů se orientuje na hlubší studium gramatiky a zabývá se také
problematikou literárního překladu. Jazyk je studován především z kontrastivního hlediska vzhledem k angličtině.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Helena Znojemská, Ph.D. (07.10.2011)

Ó Siadhail, Mícheál, Learning Irish (New Haven: Yale UP, 1988)

Ó Siadhail, Mícheál, Modern Irish: Grammatical Structure and Dialect Variation (Cambridge: Cambridge UP, 1989)

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Helena Znojemská, Ph.D. (07.10.2011)

seminář

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK