PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe - AAAV00001
Anglický název: Teaching Practice
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9049
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Prerekvizity : AAA500117
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (15.01.2023)
Základní informace k pedagogické praxi jsou na fakultních stránkách:<br>
https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/ucitelstvi-pro-stredni-skoly/informace-pro-realizaci-pedagogicke-praxe/<br>
<br>
Praxe probíhají na středních školách. Ve výjimečných a dobře odůvodněných případech může vedoucí praxe schválit absolvování praxe i na škole základní.<br>
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (15.01.2023)

Povinnosti studentů


– absolvování semináře (případně individuální konzultace s vedoucím praxe) před začátkem pedagogické praxe;

– absolvování 2-3 náslechů v každé skupině, kterou bude učitel vyučovat a vypracování observačního protokolu ke každé hodině;

– samostatná výuka v rozsahu 18 vyučovacích hodin pod dohledem hospitujícího fakultního učitele – ke každé hodině je studentem vypracován plán a následné poznámky;

– aktivní účast na rozborových analýzách odučených hodin pod vedením fakultního učitele;

– vedení deníku z praxe (* viz níže);

– absolvování 3 hospitací na stejné škole u jiných učitelů (i v jiných předmětech) (** viz níže);

– zajistit, aby vedoucí praxe mohl přijít na hospitaci (nutnost informovat o rozvrhu, o adrese školy a dalších náležitostech);

– absolvování závěrečné konzultace s vedoucím praxe, před níž student odevzdá veškerou dokumentaci včetně hodnocení vypracovaného fakultním učitelem, příprav a deníku z praxe

– začlenění všech dokumentů z praxe do studentova učitelského portfolia.

 

* Deník z praxe

– student zde zaznamenává plány hodin, následné poznámky k realizaci, reflexi

– obsahuje celkové reflektivní zhodnocení celé praxe v narativním stylu

– deníky z praxe mohou mít volnou formu, ale musí vést k sebereflexi a obsahovat sebehodnocení.

 

** Hospitace u jiných učitelů

– ke každé hospitaci vypracuje observační protokol, který je povinnou součástí portfolia – protokol musí obsahovat hodnocení a analýzu, jež zahrnuje zamyšlení nad těmito body: Jaký byl výukový cíl? Co se podařilo a co ne? Jaké byly obtíže? Jak byly řešeny? Jak spolupracovali žáci?

nestačí jen navrhnout známku, nutno ji i dle bodů odůvodnit

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (31.08.2018)

běžná literatura pro didaktiku angličtiny a cizích jazyků

základní literatura z kurzů pedagogiky a psychologie

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (31.08.2018)

samostatná pedagogická praxe

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (31.08.2018)

absolvování kurzů Didaktika AJ I a Didaktika AJ II

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK