PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Translation of Poetry - AAALF009A
Anglický název: Translation of Poetry
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Mariana Machová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Mariana Machová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Mariana Machová, Ph.D. (18.09.2022)
Prakticky zaměřený seminář se věnuje překladu poezie z angličtiny do češtiny. Podmínkou pro účast v kurzu je velmi dobrá znalost obou těchto jazyků. Cílem kurzu je, aby se studenti pomocí vlastní překladatelské práce blíže seznámili s problematikou uměleckého překladu básnických textů.
Jádrem semináře je průběžná samostatná domácí práce studentů – překlady zadaných textů – a následná diskuze v semináři, která se zaměří jak na specifické problémy daného textu a možnosti jejich řešení, tak na obecné principy a základní teoretický rámec překládání básnických textů.
Texty budou voleny tak, aby nabízely pestrou škálu překladatelských úskalí. Jde o kanonické básnické texty, které existují v publikovaném českém překladu. Studenty prosím, aby ve svém zájmu a v zájmu smysluplnosti semináře existující české překlady nevyhledávali a nekonzultovali. Srovnání s existujícím překladem bude vždy součástí diskuze v hodině.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Mariana Machová, Ph.D. (18.09.2022)

Požadavky na zápočet


Základním požadavkem na zápočet je průběžná práce, která zahrnuje především:
1)    překlady – na každý seminář bude zadán text k překladu, který student musí v rámci domácí práce předem samostatně přeložit a včas odevzdat. Celkem během semestru student přeloží deset textů. Okomentované překlady budou studentům vráceny k opravám;
2)    docházku na seminář – připouštějí se tři absence, pod podmínkou, že student odevzdá zadané překlady (případné pozdější odevzdání je možné pouze po předchozí domluvě).
3)    aktivní účast v semináři – předpokládá se účast všech studentů v seminární diskuzi nad překlady. Diskuzi zahájí v každé hodině jeden student (podle předem stanovaného harmonogramu) prezentací svého překladu. Předem neomluvená absence v hodině, kdy má student prezentaci, se nepřipouští.
4)    závěrečné odevzdání portfolia finálních verzí všech deseti překladů se zapracovanými komentáři vyučující (portfolio musí obsahovat u každého textu jak původní okomentovanou verzi, tak verzi finální).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK