PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie a praxe kritiky - AAALE028A
Anglický název: Critical Theory & Praxis
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Louis Armand, Ph.D.
Vyučující: Louis Armand, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Louis Armand, Ph.D. (01.10.2023)
The focus of this seminar is Shakespeare's HAMLET in relation to the work of Freud, Lacan, Derrida & Heiner Muller.

*REQUIRED* READING:
William Shakespeare, HAMLET (Cambridge or Arden editions)
Sigmund Freud, THE INTERPRETATION OF DREAMS (V.D.264-6) *(Letter From Freud to Fliess, September 21, 1897) http://users.uoa.gr/~cdokou/MythLitMA/FreudonOedipus.pdf
Jacques Lacan, "DESIRE & THE INTERPRETATION OF DESIRE IN HAMLET" https://www.sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Lacan_Desire_in_Hamlet.pdf
Jacques Derrida, SPECTRES OF MARX https://files.libcom.org/files/Derrida%20-%20Specters%20of%20Marx%20-%20The%20State%20of%20the%20Debt,%20the%20Work%20of%20Mourning%20and%20the%20New%20International.pdf
Heiner Muller, HAMLETMACHINE https://theater.augent.be/file/13
Louis Armand, "Hamlet/Machine," INCENDIARY DEVICES https://www.academia.edu/41844822/Incendiary_Devices
Louis Armand, "The Theatre of Alibis," EVENT-STATES https://www.academia.edu/41844920/EVENT_STATES
Jacques Derrida, "THE TIME IS OUT OF JOINT" in Deconstruction is/in America ed. A. Haverkamp (New York, New York University Press, 1994): pp. 14-38.
Ernesto Laclau, "THE TIME IS OUT OF JOINT" https://monoskop.org/images/8/88/Laclau_Ernesto_Emancipations_1996.pdf
Guy Debord, SOCIETY OF THE SPECTACLE https://monoskop.org/images/e/e4/Debord_Guy_Society_of_the_Spectacle_1970.pdf

SCHEDULE
5.10 INTRODUCTION
12.10 Freud
19.10 Lacan
26.10 Debord
2.11 Derrida
9.11 Derrida
*16.11 NO SEMINAR
23.11 Laclau
*30.11 NO SEMINAR
7.12 Muller
-------------------

ASSESSMENT
1. attendance + assigned readings
2. proactive weekly contributions to discussion
3. essay (3,000 words, due 10 January 2024) (for an extended credit, either 2 essays of 3,000 words or one essay of 6,000 words): topics must be agreed in advance & must be related to seminar topics.

NB students are required to have recently read Hamlet *before the first session of the seminar* & are required to have a copy of the text with them for consultation & close-reading during the entire seminar.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK