PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Současné přístupy k anglofonním literaturám a kulturám - AAAL0001A
Anglický název: Core Course: Contemporary Approaches to Anglophone Literatures and Cultures
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
doc. Justin Quinn, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
doc. Justin Quinn, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Miroslava Horová, Ph.D. (11.09.2016)

Obecným cílem předmětu je orientovat studenty v současných tendencích výzkumu anglofonních literatur a kultur se zřetelem na mezioborovost jednotlivých disciplin a multikulturní charakter zkoumané oblasti. Specifickým cílem je <br>
představit jednotlivé specializace studijního oboru a pomoci studentům při výběru své specializace. Témata jednotlých přednášek a seminářů se budou proto měnit, ale struktura zůstane, jak je uvedena v Obsahové náplni předmětu.<br>
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Helena Znojemská, Ph.D. (23.06.2013)

seminář

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Helena Znojemská, Ph.D. (23.06.2013)

Full syllabus http://www.english-department-prague.cz/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK