PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Výuka receptivním řečovým dovednostem - AAA5PP138
Anglický název: Receptive Skills in ELT (graded paper)
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Prerekvizity : AAA500138
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (29.10.2019)
Kurz rozšiřuje učivo základního didaktického kurzu pro studenty učitelství angličtiny, a to o otázky spojené s výukou receptivních dovedností, tedy poslechu a porozumění mluvenému projevu a čtení. Seminář je dílem teoretický, zaměřený na debatu výsledků výzkumu v daných oblastech, a dílem praktický, zaměřený na prezentaci a nácvik technik využitelných při výuce angličtiny pro studenty středních škol.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (29.10.2019)

All of the credit requirements must be fulfilled by the end of the exam period in the academic year in which the student enrolled for the subject.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (29.10.2019)
Základní literatura
Alderson, J. C. & A. Urquhart (eds.) (1984) Reading in a foreign language, Longman, London
Bamford, J. & R. R. Day (2004) Extensive Reading Activities for Teaching Language, Cambridge Univeristy Press, Cambridge
Bernhardt, E. B. (1991). Reading development in a second language: theoretical, research, and classroom perspectives, Ablex, Norwood
Bernhardt, E. B. (2011) Understanding Advanced Second-Language Reading, Routledge, Abingdon
Brown, G. (1990) Listening to spoken English, Longman, London
Brown, S. (2006) Teaching Listening, Cambridge University Press, Cambridge
Flowerdew, J. & L. Miller (2005) Second Language Listening, Cambridge University Press, Cambridge
Grabe, W. (2009) Reading in a Second Language, Cambridge University Press, Cambridge
Gregory, E. (2008) Learning to Read in a New Language, Sage, London
Hurd, S. & T. Lewis (2008) Language Learning Strategies in Independent Settings, Multilingual Matters, Bristol
Jonson, K. (ed.) (2005) Expertise in Second Language Learning and Teaching, Palgrave Macmillan, Basingstoke
Nation, I. S. P.  & J. Newton (2004) Teaching ESLEFL Listening and Speaking, Routledge, Abingdon
Nation, I. S. P. (2009) Teaching  ESL/EFL Reading  and  Writing, Routledge, Abingdon
Rost, M. (2002) Teaching and researching listening, Longman, Harlow
Takač, V.P. (2008) Vocabulary Learning Strategies and Foreign Language Acquisition, Multilingual Matters, Bristol
Usó-Juan, E., Martínez-Flor, A. (2006) Current Trends in the Development and Teaching of the Four Language Skills, Mouton de Gruyter, New York
 
Literatura
Aebersold, J. A. & Field, M. L. (1997) From Reader to Reading Teacher, Cambridge Univeristy Press, Cambridge
Alderson, J. C. & A. Urquhart (eds.) (1984) Reading in a foreign language, Longman, London
Bamford, J. & R. R. Day (2004) Extensive Reading Activities for Teaching Language, Cambridge Univeristy Press, Cambridge
Barr, R., M. L. Kamil, & P. D. Pearson (eds.) (1991) Handbook of reading research, Lawrence Erlbaum, Mahwah
Bernhardt, E. B. (1991). Reading development in a second language: theoretical, research, and classroom perspectives, Ablex, Norwood
Bernhardt, E. B. (2011) Understanding Advanced Second-Language Reading, Routledge, Abingdon
Blachowicz, C. & D. Ogle (2008) Reading Comprehension, Strategies for Independent Learners, The Guilford Press, New York
Brown, G. (1990) Listening to spoken English, Longman, London
Brown, S. (2006) Teaching Listening, Cambridge University Press, Cambridge
Buck, G. (2005) Assessing Listening, Cambridge University Press, Cambridge
Cook, V. (2008) Second Language Learning and Language Teaching, Hodder Education, London
Flowerdew, J. & L. Miller (2005) Second Language Listening, Cambridge University Press, Cambridge
Grabe, W. (2009) Reading in a Second Language, Cambridge University Press, Cambridge
Gregory, E. (2008) Learning to Read in a New Language, Sage, London
Hurd, S. & T. Lewis (2008) Language Learning Strategies in Independent Settings, Multilingual Matters, Bristol
Jonson, K. (ed.) (2005) Expertise in Second Language Learning and Teaching, Palgrave Macmillan, Basingstoke
Kern, R. (2000) Literacy and language teaching, Oxford University Press, Oxford
Lems, K., Miller, L. D. & M. T. Soro (2010) Teaching Reading to English language learners, Insights from Linguistics, The Guilford Press, New York
Nation, I. S. P.  & J. Newton (2004) Teaching ESLEFL Listening and Speaking, Routledge, Abingdon
Nation, I. S. P. (2009) Teaching  ESL/EFL Reading  and  Writing, Routledge, Abingdon
Rost, M. (2002) Teaching and researching listening, Longman, Harlow
Takač, V.P. (2008) Vocabulary Learning Strategies and Foreign Language Acquisition, Multilingual Matters, Bristol
Usó-Juan, E., Martínez-Flor, A. (2006) Current Trends in the Development and Teaching of the Four Language Skills, Mouton de Gruyter, New York
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (29.10.2019)

Požadavky k zápočtu

– docházka (max. 2 absence)

– pravidelné plnění zadaných úkolů

– prezentace komentovaného výukového plánu s důrazem na integraci řečových dovedností 

– závěrečný test

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (29.10.2019)

01 Úvod do problematiky čtení v cizím jazyce - vymezení základních pojmů, představení základní literatury a odborných periodik
02 Techniky čtení a jejich vyučování napříč úrovněmi pokročilosti; kognitivní, metakognitivní a socio-afektivní strategie
03 Metodika výuky čtení u začátečníků a mírně pokročilých (úrovně A1, A2, B1), zdroje vhodných textů
04 Metodika výuky čtení středně pokročilých a pokročilých (úrovně B2, C1, C2), zdroje vhodných textů
05 Slovní zásoba, její osvojování, strategie výuky, strategie osvojování slovní zásoby
06 Výuka reálií
07 Prezentace výsledků soudobého výzkumu v oblasti čtení v cizím jazyce
08 Úvod do problematiky poslechu v cizím jazyce  - vymezení základních pojmů, představení základní literatury a odborných periodik
09 Metodika výuky poslechu u začátečníků a mírně pokročilých (úrovně A1, A2, B1), zdroje textů k poslechu
10 Metodika výuky poslechu u středně pokročilých a pokročilých (úrovně B2, C1, C2), zdroje textů k poslechu
11 Testovací techniky čtení a poslechu, výuka ke zkouškám
12 Prezentace výsledků soudobého výzkumu v oblasti poslechu v cizím jazyce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK