PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Výuka produktivním řečovým dovednostem - AAA5PP137
Anglický název: Productive Skills in ELT (graded paper)
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Prerekvizity : AAA500137
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (29.10.2019)
Kurz rozšiřuje učivo základního didaktického kurzu pro studenty učitelství angličtiny, a to o otázky spojené s výukou produktivních dovedností, tedy mluvení a psaní. Seminář je dílem teoretický, zaměřený na debatu výsledků výzkumu v daných oblastech, a dílem praktický, zaměřený na prezentaci a nácvik technik využitelných při výuce angličtiny pro studenty středních škol.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (29.10.2019)

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (29.10.2019)

Základní literatura
Brown, G. & G. Yule (2008) Teaching the Spoken Language: An Approach Based on the Analysis of Conversational English, Plenum Press, New York
Campbell, C (1998) Teaching second-language writing: Interacting with text, Heinle & Heinle, Portsmouth
Ferris, D. R. & J. S. Hedgcock (1998) Teaching ESL composition: Purpose, process, and practice, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah
Harmer, J. (2004) How to Teach Writing, Longman, London
Hughes, R. (2002) Teaching and researching speaking, Longman, London
Hyland, K. (2003) Second Language Writing, Cambridge University Press, Cambridge
Jonson, K. (ed.) (2005) Expertise in Second Language Learning and Teaching, Palgrave Macmillan, Basingstoke
Kelly, G. (2001) How to Teach Pronunciation, Longman, Harlow
Kollmannová, L. (2003) Jak porozumět cizí řeči, Leda
Kroll, B. (ed.) (1990) Second Language Writing, Cambridge University Press, Cambridge
Nation, I. S. P.  & J. Newton (2004) Teaching ESLEFL Listening and Speaking, Routledge, Abingdon
Nation, I. S. P. (2009) Teaching  ESL/EFL Reading  and  Writing, Routledge, Abingdon
Ransdell, S. & M. L. Barbier (eds.) (2002). New directions for research in L2 writing. Kluwer Academic Publishers, Boston
Richards, J. C.  & W. A. Renandya (eds.) (2002) Methodology in Language Teaching, Cambridge University Press, Cambridge
Silva, T. & P. K. Matsuda (eds.) (2001) On second language writing, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah
Thornbury, S. (2005) How to Teach Speaking, Longman, Harlow
Usó-Juan, E., Martínez-Flor, A. (2006) Current Trends in the Development and Teaching of the Four Language Skills, Mouton de Gruyter, New York

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (29.10.2019)

Požadavky k zápočtu

– docházka (max. 2 absence)

– pravidelné plnění zadaných úkolů

– prezentace komentovaného výukového plánu s důrazem na integraci řečových dovedností 

– závěrečný test

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (29.10.2019)

01 Úvod do problematiky mluvení v cizím jazyce - vymezení základních pojmů, představení základní literatury a odborných periodik
02 Metodika výuky výslovnosti (segmenty - techniky a typologie cvičení)
03 Metodika výuky výslovnosti (suprasegmenty - techniky a typologie cvičení)
04 IPA, vazba mezi mluvenou a psanou formou - výslovnost a pravopis
05 Metodika výuky mluvení
06 Výuka jazykovým funkcím
07 Techniky opravování chyb v mluveném projevu, testování mluvení
08 Prezentace výsledků soudobého výzkumu v oblasti mluvení v cizím jazyce
09 Metodika výuky psaní
10 Překlad ve výuce AJ
11 Techniky opravování chyb v psaném projevu, testování mluvení a psaní, výuka ke zkouškám
12 Prezentace výsledků soudobého výzkumu v oblasti psaní v cizím jazyce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK