PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociofonetika a diskurz (písemná práce) - AAA5PP136
Anglický název: Sociophonetics and Discourse (graded paper)
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Prerekvizity : AAA500136
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Bc. et Bc. Andrea Mudrová (13.11.2019)
The first part provides a brief theoretical background based on secondary literature. The main part of the paper presents an analysis of the material collected by the student, consisting of 50 - 100 examples of the phenomenon studied (the specific extent is given by the nature of the phenomenon) excerpted from original texts (fiction or other). All excerpted examples are listed in the paper (either as an attachment at the end or in the text itself). The last part contains a conclusion summarizing the most important findings. Finally, the paper includes a list of references and sources.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. et Bc. Andrea Mudrová (31.01.2019)

Student je povinen téma práce  s vyučujícím předem konzultovat. Písemnou práci je třeba odevzdat nejméně čtyři týdny před předpokládaným termínem zápisu výsledku atestace do SIS. 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK