PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika AJ II (písemná práce) - AAA5PP117
Anglický název: TEFL II (graded paper)
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (07.01.2019)
Téma práce se liší od tématu diplomové práce a má podobu buď odborné studie analyzující žákovský jazyk, nebo metodických listů zpracovaných na základě principů akvizice a výuky daných jevů. Podrobný popis prací viz níže. Jiná témata jsou možná po dohodě s vyučujícím a musí vždy obsahovat výzkumnou část.

Typ 1) analýza žákovského jazyka
Student zvolí specifický rys žákovského jazyka a v teoretické části popíše na základě samostatně vyhledané odborné literatury, k čemu v dané oblasti dospěl výzkum tak, aby teoretická část vytvářela skutečnou bázi pro část praktickou. Pro tu si student zvolí konkrétní rys žákovského jazyka (na jakékoliv jazykové rovině) a analyzuje jej na vzorku žákovského jazyka. Vzorek poskytne vyučující, který zároveň doporučí jeho velikost, a to v závislosti na volbě konkrétního jevu. Výstupem by mělo být srovnání s výsledky obdobných studií popsaných v literatuře.

Typ 2) metodické listy
Student si zvolí jakýkoliv aspekt vyučování anglického jazyka. V teoretické části na základě odborné literatury popíše, jaké principy ovlivňují výuku ve zvolené oblasti (např. v závislosti na základních principech jazykové akvizice) a jaká jsou zde pro vyučování nejmodernější doporučení. Na jejich základě pak v praktické části zpracuje několik metodických listů a zároveň poukáže, jak při jejich zpracování uplatňuje principy popsané v teoretické části.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Bc. et Bc. Andrea Mudrová (31.01.2019)

Student je povinen téma práce  s vyučujícím předem konzultovat. Písemnou práci je třeba odevzdat nejméně čtyři týdny před předpokládaným termínem zápisu výsledku atestace do SIS. 

 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.10.2019)

Volba a rozsah literatury závisí na tématu písemné práce, mělo by přitom jít především o nejnovější literaturu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.10.2019)

Hodnocení je na základě kvality zpracování studie, rozsahu rešerše, kvalitě jejího zpracování a kvalitě praktické části.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK