PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Research methods and techniques in applied linguistics - AAA500180
Anglický název: Research methods and techniques in applied linguistics
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8739
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
doc. Dr. phil. Eva Maria Luef, Mag. phil.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Lucie Jiránková, Ph.D. (17.12.2020)
Cílem kurzu je představit přístupy k výzkumu v aplikované lingvistice na gnozeologické bázi a na jejím základě
postupně představit základy kvantitativně a kvalitativně orientovaného výzkumu v aplikované lingvistice, jakož i
příslušné deskriptivní a inferenční statistické metody.
Účastníci kurzu se naučí porozumět, proč se pro výzkum v aplikované lingvistice volí ty které výzkumné metody a
jak se realizují. Porozumí gnozeologickému základu lingvistického výzkumu a obeznámí se s základy
deskriptivních a inferečních statistických metod v aplikovaně-lingvistickém výzkumu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lucie Jiránková, Ph.D. (17.12.2020)

Prezentace v hodině a závěrečný test.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Lucie Jiránková, Ph.D. (17.12.2020)

Baker, P., & Egbert, J. (2018). Triangulating methodological approaches in corpus linguistic research.

Baayen, H. (2015). Analyzing linguistic data: a practical introduction to statistics using R. Cambridge: Cambridge University Press.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications

Given, L. M. (2008). The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

Heigham, J. & & Croker, R. A. (2009). Qualitative research in applied linguistics. New York: Palgrave Macmillan.

Lowie, W., & Seton, B. (2013). Essential statistics for applied linguistics. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

Tavakoli, H. (2013). A dictionary of research methodology and statistics in applied linguistics. Tehran: Rahnama.

Desagulier, G. (2017). Corpus Linguistics and Statistics with R: Introduction to Quantitative Methods in Linguistics. Springer.

Cantos Gómez, P. (2012). Statistical methods in language and linguistic research. Equinox Pub. Ltd.

Lüdeling, A., & Kytö, M. (2009). Corpus linguistics : an international handbook. Vol. 2. Walter de Gruyter.

O’Keeffe, A., & McCarthy, M. (2010). The Routledge handbook of corpus linguistics. Routledge.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (22.01.2021)

Block I - Key Concepts of Research (4 seminars)
Seminar 1: Philosophy and research
Key components: inductive and deductive reasoning, philosophical frameworks for research in AL (epistemology, ontology, realism, positivism, social constructivism, pragmatism, phenomenology, modernism, postmodernism)
Seminar 2: Types of research
Key aspects: quantitative and qualitative research, basic and applied research, dealing with validity, reliability and practicality; hypotheses, research questions and „so what questions“
Seminar 3: Qualitative research methods
Key aspects: narrative inquiry, ethnographic research, case study research, phenomenological research, grounded research; evaluating research (coding, credibility, dependability, transferability)
Seminar 4: Critical reading: 3 sample studies related to the topic of this block (presented by the students)

Block II Quantitative Research - descriptive statistics and corpus methodology (4 seminars)
Key components: characteristics of data, ways of measuring, sampling, describing data, measures of central tendency, measures of frequency, measures of distribution, standard scores, visualising data (common and fancy graphs), common tools (Excel, web apps)
Seminar 1: The Dataset - finding and acquiring the data, processing texts and creating corpora or other datasets. Sampling the data.
Seminar 2: The Analysis - methods and techniques of measurement in linguistic data
Seminar 3: The Output - visualisation and visual exploration, tools and techniques
Seminar 4: Critical reading: 3 sample studies related to the topic of this block (presented by the students)

Block III Quantitative Research - inferential statistics (4 seminars)
Key components: experimental research, causal-comparative research, correlational research, inferential statistics, variables,
significance, effect size, correlation, regression, t-tests, ANOVA,
Seminar 1: Experimental research - numerical, categorical and ordinal variables, basic statistical principles of experimental design, basic assumptions for parametric analysis
Seminar 2: Running statistical tests - The logic of p-values and how to read them, understanding if variables are related using correlations and regression, understanding the difference between causation and correlation
Seminar 3: Comparing means - repeated measure t-test, independent samples t-test, ANOVA, ANCOVA
Seminar 4: Critical reading: 3 sample studies related to the topic of this block (presented by the students)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK